Nyvald distriktsstyrelse!

16710481_10210137927097660_1311400174_oUnder helgen 11-12 februari valdes Ung Vänster Storstockholms nya distriktsstyrelse som kommer att ta vidare arbetet för det kommande verksamhetsåret tillsammans med nyvalda distriktsordförande Mattias Fucik i spetsen.

Övre raden från vänster: Lena Eklund, Rasmus Linusson, Mattias Fucik, Saga Åkerman, Primus Murat och Mio Tastas Viktorsson.
Nedre raden från vänster: Ylva Seigerlund, Vilja Schröder Slagbrand, Ahmednuur Sharaf Abdi och Ebba Boström.

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Sveket mot förorten

Vårt land är rikare än någonsin men ändå ser vi tydligt hur högerns politik har lett till ännu större klyftor. Etablissemanget för en politik som innebär nedskärningar och splittring för oss, men skattesänkningar för de som redan är rika.

Förorten är områden vars gemensamma nämnare är att de drabbats hårdast den politiken. Det är här många av oss bor och har vår vardag, det är hit politikerna är rädda för att åka. Deras demonisering och poserade rädsla för “kriminaliteten” i förorten är ett hån mot vår väldigt verkliga upplevelse av otrygghet och hopplöshet. Den upplevelsen är inte ett mediautspel, det är en konsekvens av en politik som slagit mot våra rättigheter på jobbet, våra möjligheter för ett tryggt boende eller en värdig vård.

Det är en politik som förs för att slippa ta ansvar. De så kallade “knarkskrämmorna” i Tensta som ska skrämma bort knarklangare med ett högt visslande ljud är ett exempel på en låtsaslösning istället för att göra riktiga insatser. Politikerna pratar över huvudet på oss som bor i förorten och vi får sällan komma fram i samhällsdebatten. Man diskuterar bara förorten när det finns läge att demonisera och distansera sig ifrån densamma. Man svarar med övervakningspolitik och hårdare tag i stället för att satsa på välfärd.

Makteliten använder sig av de rasistiska strömningarna i samhället för att ställa människor emot varandra och svartmåla förorten än mer. Har man en gång satt bilden av förorten som farliga problemområden, så använder man den bilden för att rättfärdiga en politik som slår mot oss alla. Då kan nästan vilka nyheter som helst passas in i den berättelsen för att förstärka de föreställningarna. Man är alltså villig att anamma reaktionär retorik och spä på falska motsättningar mellan människor för att skydda sina egna kapitalintressen.Det handlar om vår vardag och våra liv. Solidariteten och viljan för upprättelse är stark i förorten. Vi protesterar mot polisvåld och renovräkningar, som innebär att på grund av renoveringar av hyresrätter blir hyran så hög att många inte har råd att bo kvar. Vi vägrar sparka på varandra utan sparkar istället uppåt. Eliten ska inte slippa undan utan också bidra till samhället. Vi kräver krafttag för att bygga upp välfärden i hela Stockholm och vi ger aldrig upp!

Uttalande antaget av Ung Vänster Storstockholms distriktsårskonferens 2017

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

SL-Avgifterna spårar ur!

2016 beslutade Alliansen och Miljöpartiet att höja SL:s priser och vid årsskiftet började en del av höjningarna träda i kraft. Höjningen innebär att vi ungdomar samt pensionärer blir förlorare, med den största höjningen på 60 kr i månaden, som dessutom successivt kommer att höjas.

Vad våra pengar sedan går till är något vi inte får ta del av. Problemet är inte för låga avgifter utan ett system där merparten av lokaltrafikens tjänster är på upphandling av ett nätverk med privata vinstdrivande aktörer. Då vi är beroende av kollektivtrafiken är vi tvugna att använda SL i brist på realistiska alternativ. Detta gör att SL kan reglera sina avgifter utan att ta hänsyn till våra behov och åsikter. Men SL är även beroende av att vi köper deras tjänster och det är dags att vi ställer krav tillbaka.

Vi har rätt till att kunna ta oss runt i vår stad – till vår skola, våra jobb, våra vänner och våra fritidsintressen. Det handlar om våra liv och möjligheterna till att bygga en meningsfull vardag, som aldrig får bli en individuell kostnadsfråga.

Ung Vänster Storstockholm vill istället för höjda avgifter se ett slut på smygprivatiseringar och nedskärningar i kollektivtrafiken. Vi vill se en gemensam finansiering som går till verksamheten istället för i fickorna på privata upphandlare – det skulle vi unga vinna på. Det är dags för en kollektivtrafik som tillhör oss!

 

Uttalande antaget av Ung Vänster Storstockholms distriktsårskonferens 2017

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Allt stöd till skolstrejken

STHLM Skolstrejk - Låt Jagaa stannas foto.

Behöver du skydd? Undan krig och förtryck? Kom inte hit, göm dig någon annanstans! Här behöver vi faktiskt få andrum. Sveriges riksdag tar paus och asylrätten lider. Medan barn i Sverige lär sig simma, drunknar andra barn på Medelhavet. Medan barn i Sverige springer på idrotten, springer andra barn undan bomber och gevärskulor. När fler människor än någonsin tidigare är på flykt i världen är det orimligt att Sverige stänger sina gränser.

Idag, onsdag, anordnades en strejk på Globala gymnasiet och flera andra gymnasier i Stockholm mot utvisningen av Jagaa och hans familj. Jagaa och hans familj har bott i Sverige sen 2010 men fick i fjol besked om utvisning efter att de fått avslag på sin ansökan om permanent uppehållstillstånd. Elever på Globala skapade då ett upprop mot Jagaas utvisning. I uppropet, som fått runt 1700 underskrifter, skriver eleverna att de hoppas att Jagaa hinner vara kvar till studenten. Det är hjärtekrossande men det är verkligheten för många barn i Sverige idag. Våra krossade hjärtan måste vändas till politisk kamp för allas rätt till asyl. Precis som den gjort på flera av Stockholms gymnasium. Stockholms gymnasielever visar tydligt vart skåpet ska stå; alla har rätt till en fristad!

Ung Vänster Storstockholm ställer sig bakom skolstrejken. Idag är det viktigare än någonsin att vi står upp för asylrätten. Rätten till asyl är inget som får komma i skymundan eller tas fram när det passar. Vi vet att det lika gärna kunde varit vi. Vi står i solidaritet med Jagaa och hans familj och alla andra som de drabbas av den nya asyllagstiftningen. Det är dags att Sveriges riksdag gör om och gör rätt. Alla har rätt till en fristad. Allt stöd till skolstrejken!

 

För mer information, kontakta Saga Åkerman
070-494 65 08, saga.akermansickenga@gmail.com

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

… och årskonferensen är nu avslutad!

Avslutningsbild

Efter en helg av diskussioner, beslut och hälsningsanföranden förklarar vi nu vår DÅK för avslutad! Vi har beslutat om vad vi ska göra det kommande året, antagit uttalanden, beslutat om styrelse och valt en ny ordförande. Nu ska vi göra dessa diskussioner till verklighet. Här kan ni läsa ordförande Mattias Fuciks avslutningstal:

Kamrater, tack för en fantastiskt fin distriktsårskonferens.

Vi har hunnit med mycket, valt en distriktsstyrelse, fastställt verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret, haft politiska och strategiska diskussioner, antagit uttalanden med mera. Vi har dessutom haft väldigt trevligt mellan förhandligarna och inte minst fått njuta av Ung Vänster Maten. Personligen tycker jag också det är kul att vi alla fått stifta närmare bekantskap med min gamla klubb.

Men utanför ”Söder om Söder” finns också ett helt distrikt. Förbundets största vill jag tillägga! Där har vi nu en verksamhetsplan att verkställa. Vi har mängder av bokbord att hålla, studier att anordna, Stora demonstrationer att gå på, pass i feministiskt självförsvar att hålla, flygblad att dela. Jag vet att det kommer vara lika givande som roligt att få göra detta med er.

Mitt i allt detta ska vi komma ihåg vilket viktigt politisk projekt det är vi ägnar oss åt. Vi vill ha ett rättvist och jämställt samhälle. Samtidigt biter sig den nyliberala hegemonic fast och högerextrema strömmar växer sig starkare. Otryggheten brevet ut sig. Fasta anställningar är en raritet. Det egna boendet som en trygg punkt är avlägsen för de flesta av oss. Otryggheten bland tjejer ökar. Nazister demonstrerar på våra gator. I den här otryggheten ställs vi mot varandra.

Då är vår roll att visa på de verkliga konfliktlinjerna. För konflikten går inte mellan barn som behöver en bättre skola och de människor som flyr till Sverige från krig i andra länder. De går heller inte mellan sjuksköterskans välförtjänta löneförhöjning och den arbetslöses rätt till en inkomst.

Den bilden målas endast upp för ställa splittra oss. Då är vår roll att hålla ihop. Vetskapen av att samhället försöker splittra oss gör vår gemenskap radikal. Och det är vi bra på. Vi har hållit ihop i över 100 år och jag ser fram emot att fortsätta det arbetet med er under kommande verksamhetsår. Med det så förklarar jag här med Ung Vänster Storstockholms distriktsårskonferens 2017 för avslutad.

 

För med info, kontakta Maja Johnsson,
073-810 68 65, maja.johnsson@ungvanster.se

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Mattias Fucik nyvald distriktsordförande

IMG_6980

 

Ung Vänster Storstockholm har precis valt en ny distriktsordförande. Mattias Fucik gick med i Ung Vänster 2010 och har suttit i Ung Vänster Storstockholms distriktsstyrelse i två. När Mattias inte aktivistar jobbar han i butik och har ett stort intresse för hockey.

 

Kamrater,

Jag vill börja med att tacka för det förtroende det innebär att få vara distriktsordförande i Ung Vänster Storstockholm. Det är en stor ära. Och det är det för att jag är väldigt stolt över att vara en del av förbundet men också särskilt distriktet här i Storstockholm.

Det var här jag blev värvad. Det var här jag var med i min första valrörelse – och det är här jag alltid kommer minnas att jag lärt mig politisk teori, praktik och vad det innebär att vara en Ung Vänstrare.

För att citera Dina ”Att få vara en, kanske lite större, kugge i det maskineri som är Ung Vänster”, som ger detta till så många och för skillnad för så många fler – det är en ära.

Tack igen, kamrater!

 

För med info, kontakta Maja Johnsson,
073-810 68 65, maja.johnsson@ungvanster.se

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Distriktsårskonferensen är öppnad!

IMG_6725

Nu är det dags – årskonferensen är öppnad! I helgen kommer vi bland annat besluta om det kommande årets verksamhet och välja en ny styrelse. Här kan du läsa utdrag från vår avgående ordförande Dina Viksten Abrahamsons invigningstal:

 

Världen i stort, Sverige som land och Stockholm som stad präglas idag av ett hårdnande samhällsklimat. Tillväxten ökar men det kommer inte oss till del, istället ställs grupper mot varandra, klyftor ökar och reaktionära krafter växer. Det är ingen slump utan strategiskt och väl uttänkt. Etniciteter sätts mot varandra, fastanställda mot arbetslösa, folk med funktionsvariationer mot internationellt bistånd. När vi ser varandra som hot istället för den verkliga eliten, är det fri väg framåt att sänka vår livsstandard och gynna sina egna intressen.

Men vi är ju här för att vi ser igenom den fasaden, och vi har andra intressen. De heter sånt som rättvisa, solidaritet, gemenskap och jämlikhet. Vi väljer att sluta snegla på varandra och istället rikta blicken uppåt. För, vänner, även när det känns tungt är det långt ifrån bara mörkt, hoppets fackla om ett jämlikt samhälle brinner än, och den brinner starkare än vi ofta tror.

 

För med info, kontakta Maja Johnsson,
073-810 68 65, maja.johnsson@ungvanster.se

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Intervju med avgående distriktsordförande, Dina Viksten Abrahamson

I helgen har Ung Vänster Storstockholm distriktsårskonferens. Då kommer vi att ta en verksamhetsplan för 2017, där vi bestämmer riktlinjerna och prioriteringarna för detta år. Vi kommer även att välja en distriktsstyrelse för Ung Vänster Storstockholm vars uppgift bland annat blir att leda distriktet, att stötta och starta klubbar, och sätta de planer i verket som årskonferensen bestämmer.

En som inte kommer att sitta i distriktsstyrelsen 2017 är Dina Viksten Abrahamson, eftersom hon på konferensen avgår från sitt uppdrag som distriktsordförande. Dina valdes till ordförande efter Johanna Granbom, som avgick på årskonferensen 2014.

Dina

Vilka är dina favoritminnen från den här tiden?
De går knappt att räkna. Det är de där småsakerna ju, allt från att sitta på en vänsterhelg och diskutera med nya klubbmedlemmar, till att ha alldeles för långa möten men bra fika så det är okej ändå. Eller kanske är det egentligen ganska lätt och ganska cheesy. Det är ju alla Ung Vänstrare som varit det bästa, nya främlingar och gamla rävar. Att tillsammans med andra få utveckla något vi alla bryr oss om, det är fint och stort.

Varför ställer du inte upp till ordförande igen?
Att sitta som ordförande för Ung Vänster Storstockholm är ett privilegium, ett speciellt uppdrag som inte går att jämföra med särskilt mycket. Det faktum att jag har fått sitta i tre år är jag tacksam för, men nu efter denna tid är det dags att lämna över. Den nya ordföranden som väljs på distriktsårskonferensen är
jag säker på kommer överta ansvaret och uppdraget med bravur, det känns både kul och spännande.

Vad vill du skicka med nästa distriktsstyrelse?
Kör bara kör. Det kommer gå utmärkt, även om ni kommer känna allt från stress, till nervositet, till extas. Vi blir fler och fler medlemmar i distriktet som vill organisera oss för att förändra. Distriktet är en stark kraft att räkna med i kampen för jämlikhet och rättvisa, och vi fortsätter att bli ännu starkare.

Och en vänsterhelg blir alltid bra så länge folk får vara uppe sent och snacka i sovsäckarna.

Vad händer nu då, för din del?
Jag kommer att fortsätta att vara aktiv i Ung Vänster, inte minst för att jag är förbundssekreterare. Så mig kommer ni träffa och prata med, inte minst i samband med kongressen. Oavsett uppdrag kommer jag alltid ha hjärtat i Ung Vänster Storstockholm, behöver ni någon att dela flygblad med i morgonstressen så finns jag fortfarande bara ett meddelande bort.

 

För mer info kontakta maja.johnsson@ungvanster.se

Publicerat i Okategoriserade | Etiketter , , | Lämna en kommentar

Ylva är vår nya ombudsman!

YlvaIdag börjar Ylva Seigerlund sitt nya jobb som ombudsman för Ung Vänster Storstockholm! Hon har precis flyttat från Gotland, där hon varit klubbordförande länge. På hennes fritid brukar Ylva umgås med kompisar, kolla på serier och pyssla.

Vad ser du fram emot mest?
Att få skapa förutsättningar för aktivism och att träffa medlemmarna.

När gick du med i Ung Vänster och varför?
Jag gick med 2012 för att jag var arg på hur samhället såg ut och ville ändra på det. Ung Vänster var det självklara sättet.

Tillsammans med Ahmednuur kommer Ylva att jobba på Ung Vänster Storstockholms distriktscentral, som ligger på Gamla Lundagatan 2, för att möjliggöra att vi kan göra så mycket Ung Vänster-aktiviteter som möjligt i Storstockholm. Dit kan du som medlem vända dig om du har frågor om något eller vill vara med på Ung Hängster.

För att kontakta distriktscentralen kan du maila storstockholm@ungvanster.se eller ringa 08-640 80 05.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Jobba som aktivist på heltid!

Är du intresserad av att vara aktivist på heltid i Ung Vänsters största distrikt? Då har du chansen att söka jobbet som ombudsman för Ung Vänster Storstockholm! Vi kommer nämligen att anställa en ny ombudsman.

Ombud

Arbetsuppgifterna är mycket varierande, men du kommer bland annat att arbeta med att starta upp nya klubbar, vara ute på skolor och se till att vår distriktscentral fungerar.

Tjänsten är på heltid och lön är enligt Ung Vänsters avtal. Om du är instruktör i feministiskt självförsvar är det ett stort plus, likaså om du har körkort.

Sista ansökningsdag är den 11 januari, men vill du vara mer säker på att hinna komma på intervju ska vi ha din ansökan senast den 5 januari. Så skynda dig att söka det mest givande jobbet någonsin! Skicka din ansökan till storstockholm@ungvanster.se så kallas du till intervju när det blir dags. Har du frågor om tjänsten kan du höra av dig till distriktscentralen på 08-640 80 05.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar