Kollektivtrafiken ska vara till för oss!

Alla vi som bor i Stockholm är beroende av kollektivtrafiken för  att ta oss fram i livet: för att åka till skolan, till jobbet och för att träffa vänner och ta oss till våra fritidsaktiviteter. När politikerna vid makten i Stockholms län för tredje året i rad väljer att höja priserna på SL-kortet försvåras många människors vardag. I takt med att priserna höjs ökar de också närvaron av ordningsvakter och biljettkontrollanter. Det blir tydligt att  politikerna inte tycker att kollektivtrafiken ska vara till för oss när de med hjälp av våldsamma ordningsvakter, fler kontroller och högre priser låser in oss i våra bostadsområden. 

I en som Stockholm redan segregerad region är det av mycket stor vikt att utjämna klyftorna mellan rik och fattig. Detta görs inte genom att förhindra fri rörlighet, utan genom att ge människor friheten att bo, jobba, utbilda sig och umgås med människor i olika delar av staden. Stockholms kollektivtrafik är enligt Pricerunner en av de dyraste i världen. Att då som politiker  säga sig värna om integration men samtidigt successivt höja SLs priser är inte bara paradoxalt utan även inhumant. Den senaste tidens rapportering om ordningsvakters övervåld i tunnelbanan gör att förtroendet för SL hos många rasar. Att bli bemött med våld i en kollektivtrafik som redan känns otillgänglig är allt annat än välkomnande och förstärker den redan påtagliga segregationen. 

Vi i Ung Vänster Storstockholm är trötta på att betala många hundratals kronor i månaden för att åka till och från skolan, jobbet och idrotten. Byt ut ordningsvakter  mot trygghetsvärdar, slopa biljettkontrollanterna och spärrarna och gör vår kollektivtrafik gratis – för alla människors rätt att röra sig fritt i sin egen stad!

Uttalande antaget av  Ung Vänster Storstockholms arbetsutskott 190805


Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Kollektivtrafiken ska vara till för oss!

Hur tänkte högern här?

Uttalande antaget av Ung Vänster Storstockholms distriktsstyrelse

Hur tänkte högern här?

I juni 2018 publicerade hyresrättsföreningen en rapport som visade på de förödande konsekvenserna med marknadshyror. Trots att scenarioanalysen visade på att hyrorna i Stockholms län i snitt kommer att stiga med 46% så blev marknadshyror för nybyggda hyresrätter ett faktum när budgeten klubbades igenom i riksdagen.

Att de borgliga partierna lyfter fram marknadshyror som en lösning på bostadsbristen visar bara på deras oförståelse för den marknad de håller så kärt. Högre bostadspriser till högre priser på byggandet av nya bostäder då alla vill tjäna så stora summor pengar som möjligt. Det är så den fria marknaden i teorin är menad att fungera men kapitalism fungerar ju som bekant inte i praktiken. Tilläggas bör även att nybyggda hyresrätter redan är de bostäder idag med högst hyra.

En annan av de många konsekvenserna med fri hyressättning är att det kommer spä på den redan utbredda segregationen. När områden som idag är statusfyllda att bo i kommer de bli dyrare i högre utsträckning än arbetarklassområden som Skarpnäck, Husby och Rågsved.

Att tro att fri hyressättning skulle minska bostadsbristen är att blunda för verkligheten. I Oslo har samma debatt förts som i Stockholm trots att de haft en avreglerad bostadsmarknad under en längre tid. Det finns bara en lösning på bostadsbristen, det är att bygga mer och till priser folk har råd att bo i.

Att göra livet svårare för vanliga människor är ett genomgående tema i den nya budgeten. Förutom marknadshyror så finns det en rad konservativa och liberala reformer. Till exempel så drar man in de statliga subventionerna till byggande av billiga hyresrätter, lägger ner jämställdhetsmyndigheten och kulturbudgeten skärs ner med drygt 200 miljoner. Istället för att bygga ett samhälle för alla så väljer Alliansens ruiner att premiera de som redan har det bäst i samhället genom att slopa värnskatten och tredubbla rikemansbidraget RUT.

Ung Vänster vet att ett annat samhälle är möjligt. För oss är inte det viktiga att ge den kapitalistiska marknaden konstgjord andning. Vi vill att det byggs mer och att det byggs billigt med statliga subventioner; Ung Vänster kräver ett modernt miljonprogram och att både kommuner och staten tar större ansvar så det blir en självklarhet att kunna flytta hemifrån när man gått ut gymnasiet. Vi vill att de som tjänar mest ska bidra mest och bidragen ska gå till de som behöver dem. Inte till att Wallenberg inte orkar städa själva.

-Uttalande Ung Vänster Storstockholm

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Hur tänkte högern här?

Ordningsmaktens övervåld

Uttalande antaget på Ung Vänster Storstockholms Distriktsårskonferens 2019

Ordningsmaktens övervåld

Vi vet att rasismen genomsyrar hela vårt samhälle och vi ser att ordningsvakternas övervåld ofta är rasistiskt motiverat. Vid det senaste fallet av misshandel filmades händelsen av andra resenärer. I filmen ser vi hur två vita kvinnor blir bemötta med respekt av ordningsvakterna när de protesterar mot deras agerande. Samtidigt så ligger den svarta kvinnan nedtryckt mot det kalla betonggolvet i bakgrunden.

Händelsen vi bevittnade i tunnelbanan för några veckor sedan, där en gravid svart kvinna utsattes för grovt våld av ordningsvakter, är inte en händelse ensamt i sitt slag. Bara några månader tidigare blev en grupp tolvåriga pojkar utsatta för regelrätt barnmisshandel av fem väktare, där de blev nedbrottade och släpade längsmed golvet. Detta för att bibliotekspersonal hade upplevt dem som stökiga. Detta liknar den händelse på Malmö centralstation år 2015 där en ordningsvakt dunkade ett barns huvud mot ett betonggolv. Inget av detta kan man längre kalla för isolerade händelser, utan vi i Ung Vänster vill kalla det för vad det regelrätt är: systematiskt övervåld som riktas mot rasifierade, specifikt afrosvenskar.

I diskussionen som borde handla om ordningsmaktens övervåld, rasprofilering och ett alltmer otryggt samhälle, vill istället vissa få disskusionen att handla om huruvida kvinnan hade en giltig biljett, eller hur “stökiga” barnen var. Detta är ett helt absurt och irrelevant inlägg i debatten då att vara högljudd med “fel” hudfärg eller sakna en biljett inte ska straffas med misshandel. Ordningsmakten måste kunna utföra sin uppgift men på ett betryggande sätt som stärker dess förtroende och inte skapar ett polariserande förakt.

Riksdagspartierna, specifikt Moderaterna och Sverigedemokraterna pratar om ett Sverige där fler poliser, ordningsvakter och väktare ska finnas i samhället, för att “skapa trygghet”. Men vi måste alltid fråga: trygghet för vem? Vems trygghet är det verkligen som värnas av ordningsvakter vars rasistiska övervåld har skickat folk till sjukhus?

Gång på gång när dessa fall av övervåld sker höjer vi våra röster, och kräver rättvisa. Gång på gång uppmanas vi dock att vänta på resultatet av den utredning om anmälan som har upprättats Vi är trötta på att vänta. Gång på gång får vi ändå samma resultat där utredningar läggs ner med anledning av att det inte finns nog med underlag, oavsett hur mycket som har funnits dokumenterat. Vi ifrågasätter att polisen verkligen skulle vara den bästa instansen att utreda sig själva. Poliskåren visar gång på gång att den inte är beredd att avskeda människor som är uppenbart olämpliga för sitt yrke. Man är heller inte villiga att utbilda ordningsvakter att agera rimligt och proportionerligt efter behov inom lagens råmärken.

För Ung Vänster Storstockholm är saken enkel. Ordningsmakten bör inte utreda sig själv och att de ordningsvakter och poliser som blir påkomna med rasprofilering och övervåld får sparken.

-Uttalande Ung Vänster Storstockholms Distriktsårskonferens 2019

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Ordningsmaktens övervåld

För vår hälsas skull – avskaffa betyg!

Uttalande från Ung Vänster Storstockholms Distriktsårskonferens 2019

För vår hälsas skull – avskaffa betyg!

Som skolungdom i dagens Sverige är situationen sällan som den borde vara. Den psykiska ohälsan är ofta påtaglig och fokus i skolan ligger inte på att lära sig, utan på att få ett bra betyg. Högern med Liberalerna i spetsen vill införa betyg från årskurs fyra. Detta gör oss inte bara oroade utan rädda. Det är oss ungdomar det påverkar, det är vi som blir sjukskrivna för utmattningssyndrom och det är vår lust för lärande som drabbas.

Den psykiska ohälsan bland unga har fördubblats under de senaste tio åren, där den mest utsatta gruppen är tjejer. Vi ser att denna utveckling till stor del orsakats av en högerpolitik där betygshetsen ligger i fokus. Till skillnad från högern anser vi att betyg är ett hinder för såväl lärande som välmående, inte en tillgång.

Forskning visar att betyg som system varken är hållbart eller framgångsrikt och främjar inte heller lärande. Från vinstdrivande skolor har vi sett flertalet rapporter där lärare uppmanats att ge så kallade glädjebetyg till sina elever. Betygssystemen har även letat sig ner till förskolenivå där enkäter skickas ut till föräldrar för att gradera inte bara sina barns utvecklande utan även förskolelärarnas prestationer i att hålla lektioner där barnen värderas på liknande sätt som en betygsskala. Detta är enligt oss ett stort problem bland privatförskolor då barnen ses som produkter och föräldrarna som kunder, där ledningen lägger allt fokus för att få deras rekommendationer i marknadsföringssyfte. Detta visar att betyg inte är ett mått på kunskap för elever utan snarare ett sätt för skolor att marknadsföra sig. En bokstav kan inte gradera intelligens, men trots detta är det bilden många tvingas på.

Tanken med betyg som en morot för konstant framåtsträvande är utmattande eftersom många upplever att deras prestationer ligger till grund för sitt värde och att man aldrig är bra nog. Det har gång på gång visats att låga betyg verkar avtrubbande och elever som får lägre betyg presterar i allmänhet sämre efter denna återkoppling. Examinationsfokuset i dagens skola leder även till att fokus flyttas till det som är lätt att examinera, snarare än kritisk analys och helhetsförståelse. Vi vill ha en skola där frågan ”Kommer detta på provet?” ersätts av ”Hur kan jag förstå min omvärld?” Det finns inget som visar på att betyg påverkar elevers lärande, motivation eller prestationer positivt. Vi ser samtidigt att dagens betygssystem förstärker klassamhället. Forskning visar att barn till höginkomsttagare får betydligt högre betyg än barn till låginkomsttagare. Detta beror knappast på att dom är naturligt smartare utan beror på skillnaderna för föräldrarna att hjälpa sina barn i studier.

Vi i Ung Vänster Storstockholm vill avskaffa betyg. Vi anser att betygen inte tillför något till vår utbildning utan snarare hindrar och förstör den. en bra lärare ska kunna stötta elever utan att sätta en bokstav på deras prestation. Antagningen till högre studier kan istället ske genom ett grundläggande prov eller skriftliga omdömen Skolan ska aldrig kompromissa med elevers välmående utan dessa ska gå hand i hand. Huvudfokus bör alltid ligga på kunskap och detta kan inte ske med vårt nuvarande system. För ett skolsystem som faktiskt prioriterar elevens hälsa, gå med i kampen för att avskaffa betyg och organisera dig i Ung Vänster!

-Uttalande från Ung Vänsters Distriktsårskonferens 2019

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för För vår hälsas skull – avskaffa betyg!

Alexis Aguirre håller tal i Kungsträdgården, 1 maj

Foto: Samuel Sherman

Alexis Aguirre höll tal i Kungsträdgården på 1 maj. Läs hennes tal här.


Kamrater, Jag heter Alexis Aguirre och jag sitter i styrelsen för Ung Vänster Storstockholm.

Vilken ära det är att få fira första maj tillsammans med er. Vi firar, för att komma ihåg de som kommit före och förbereda oss på det som komma skall. Vi har alla samlats här idag för att vi tror på ett bättre samhälle och vi vet att det är när vi är många som kämpar tillsammans som vi har kraften att skapa förändring.

Vi är många unga här idag. Någon går i skolan, stressad över sina betyg. Någon sliter med en otrygg anställning. En annan försöker förgäves att hitta en fast bostad. Så ser verkligheten ut för oss som är unga idag. Vi har växt upp i en tid präglad av privatiseringar och växande klassklyftor. Där skolan drivs som företag och elever blir kunder, där otrygga anställningar är norm, där bostadsbristen gör så att vi inte kan flytta hemifrån. Vi har växt upp i en tid där makten över våra liv har omfördelats från oss unga, till de som styr och äger.

Min generation mår sämre än någonsin. Vår ökade ohälsa har inte uppstått ur tomma intet, den beror till stor del på en otrygg vardag och ett otryggt liv. När pressen i skolan ökar, när otryggheten på arbetsmarknaden växer och det blir allt svårare att få fast bostad är det knappast överraskande att vi mår sämre.
Vår hälsa offras för vinstresset – de med makt är inte intresserade av att bekämpa den psykiska ohälsan när det är någonting som står i motsättning till deras vinstintresse.

För min generation har förändring blivit synonymt med försämring. Våra omständigheter har inte gett oss något val, så vi kämpar för att vi måste. Vi kämpar, eftersom vi känner konsekvenserna av denna samhällsutveckling in på bara skinnet. Men vi kämpar också för att tror på någonting bättre. Vi kämpar för varandra.

Vi är en kämpande generation, vi har lärt oss att vi måste ta saken i egna händer. När ett rättssystem som präglas av könsmaktsordningen sviker, blir svaret en organiserad kamp. Tusentals  tjejer hänger ut sina våldtäktsmän, och stöttar och synliggör varandra. När våra vänner utvisas till döden är vi på plats med blockader. Det är vi unga som står i första ledet i den klimatrörelse som växer sig stark över hela jorden.

Vi kämpar, för att vi vet att vår kamp är livsviktig.
Vi står inför en verklighet där jorden snart inte längre är möjlig att leva på. Vi står inför en verklighet där de mest utsatta är de som kommer att drabbas allra hårdast av klimatförändringarna, och där de rika kan köpa sig undan höjda havsnivåer och svält. Vi står inför en verklighet, där 100 företag står för 70 procent av alla de utsläpp som förgiftar vår jord. Men istället för att kämpa för kollektiva lösningar uppmanas vi att ändra vår livsstil. Vi ska cykla till jobbet, äta veganskt och källsortera.


Problemet är bara att vi aldrig kommer att kunna källsortera kolkraften. Vi kommer aldrig att kunna cykla bort ett system som alltid sätter vinsten före klimatet. Det är dags att lägga skulden där den hör hemma. Klimatet kräver en systemomställning och vi är beredda att ta det steget. När makten sviker tar vi saken i egna händer. Vi klimatstrejkar. Vi ockupperar. Vi åker till Tyskland och stänger ner kolgruvor.

Jag tänker på den 15 mars, jag står tillsammans med tusentals barn och ungdomar i regnet utanför riksdagen. Det är skolstrejken, som sprakat till liv här i Sverige och som spridit sig som en löpeld runt hela världen. Det är min generation som trängs här, med plakat, med slagord och med ett budskap: vi kommer att rädda klimatet, vi kommer att skapa förändring och ni som sitter på makten kan inte stoppa oss!

Jag fylls av ett hopp.
Vi kan bli den generation som räddar klimatet. Vi kan bli den generation som vänder upp och ner på hela samhällssystemet. Vi kan bli den generation som ser till att jämlikheten och jämställdheten sätts i första rummet.

Men det kräver att vi kämpar, att vi fortsätter att organisera oss.
Vi har stora utmaningar framför oss, och våra motståndare må vara mäktiga, men vi har vunnit förut och vi kommer aldrig att ge upp. Vi vet att samhället bara kan bli bättre genom kamp. Vi firar idag och imorgon plockar vi fram tapetklistret, hämtar megafonerna och flygbladen och går ut för att organisera människor till kamp för nya segrar. För ett klasslöst samhälle fritt från förtryck.

Tack!

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Alexis Aguirre håller tal i Kungsträdgården, 1 maj

Klara Wigur talar på Medborgarplatsen, 1 maj

Foto: Samuel Sherman

Klara Wigur höll tal på Medborgarplatsen på 1 maj. Läs hennes tal här.


Kamrater, mötesdeltagare, demonstranter,

Jag är glad att se så många här idag, på 1 maj – arbetarrörelsens högtidsdag.

Här i Stockholm har de blågröna tagit plats i stadshuset och nationellt styr januariavtalets nyliberala politik: med förslag på marknadshyror, inskränkningar i LAS, språkkrav, utförsäljning av allmännyttan och sänkta ingångslöner. Samtidigt vill man sänka skatterna för de rika och föreslår ett trefaldigande av RUT-bidraget.

Det är tydligt att vi står inför fyra år av en politik som inte gynnar oss. Det är tydligt att man har valt sida. Man har valt eliten framför vanligt folk.

Ung Vänster Storstockholm vägrar att skriva under på det. Vi vägrar stå tysta när politiker försämrar våra liv och vår vardag. Vi kommer precis som alltid att fortsätta kämpa för ett värdigt liv.

Ibland kommer det att kännas tungt och motigt men då minns vi att det är vi som bygger det här samhället. Det är vi som bär det med våra händer, ryggar och axlar och just därför kan vi förändra det. Utan oss stannar Sverige.

Och vi är många. Se er omkring. Ni befinner er i Sveriges största första maj-tåg. Vi har olika erfarenheter och åsikter men det som enar oss är större än det som skiljer oss åt. Vi ses här idag och påminner varandra om varandra – och de andra om oss.Vi finner styrka i varandra för att vi vet att i rörelsen blir vi mer än vad vi är var och en för sig.

De andra kommer att försöka splittra oss. De försöker få oss att tro att konfliktlinjen står mellan dig och mig. Det går vi inte med på. Jag håller dig om ryggen och du mig om min. För vi vet att nästa gång kan det gälla mitt jobb, mitt uppehållstillstånd, min lägenhet eller min mamma. Då är det tryggt att känna solidariteten med alla som står med oss i kampen. –

Se er omkring och ta in mängden människor. Vi har potential att förändra. Folk kommer säga åt oss att det inte går. Oavsett vad vi har krävt har våra motståndare sagt att vi drömmer. De sa det om 10-timmars arbetsdag och om 8-timmars arbetsdag. De sa det om samkönade äktenskap och om modersmålsundervisning. Och se var vi är idag.

Samhällsförändring kommer när människor går ut och kräver samma sak – det gör vi idag, precis som vi alltid gjort, och vi kommer att fortsätta med det. Tillsammans förändrar vi människors liv. Vi i Ung Vänster är de som protesterar mot utvisningar, ordnar pass i feministiskt självförsvar och skolstrejkar för klimatet. När andra ungdomsförbund bara pratar är vi de som gör praktisk skillnad. Vi står tillsammans med Vänsterpartiet, med fackföreningsrörelsen och med alla er som är här idag. Vi kommer aldrig att sluta kämpa för ett rättvist och jämlikt samhälle fritt från förtryck.

Tack för ordet, vi ses i tåget!

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Klara Wigur talar på Medborgarplatsen, 1 maj

Ung Vänster Storstockholm hälsar till Vänsterpartiet Storstockholms distriktskonferens

Idag framförde Ung Vänster Storstockholms distriktsordförande Klara Wigur en hälsning på Vänsterpartiets årskonferensen. Läs hälsningen nedanför!

Klara Wigur, distriktsordförande Ung Vänster Storstockholm håller hälsningsanförande

Kamrater, Vänsterpartister, gamla Ung Vänstrare. Hej!

Mitt namn är Klara Wigur och jag är distriktsordförande i Ung Vänster Storstockholm. Tack för ordet, det är fint att vara här.

Vi kommer nämligen härifrån. Från Hallunda, Hagsätra, Hallonbergen. Från Fridhemsplan och Fruängen. Vi bor i Vällingby, Solna, Täby och Rinkeby. Vi bor här, vi jobbar här och vi går i skolan här. Vi bor i hyresrätter och villor, pluggar på universitetet och går i sjuan. Vi jobbar heltid i äldreomsorgen och får vårt första sommarjobb via kommunen. Det är mycket som skiljer oss åt, men mer som enar oss.

Vi har alla olika anledningar till varför vi valde att organisera oss i Ung Vänster och Vänsterpartiet, men vi gjorde det av samma skäl. Ilskan när samhället sviker, hoppet om något bättre. Det som enar oss är vetskapen om att det går att göra annorlunda. Det går att bygga en värld för oss alla.

I Stockholm har de blågröna tagit plats i stadshuset och nationellt styr januariavtalets nyliberala politik. Med förslag på marknadshyror, inskränkningar i LAS, språkkrav, utförsäljning och ombildning av allmännyttan och sänkta ingångslöner. Samtidigt som man sänker skatterna för de rika och föreslår ett trefaldigande av RUT-bidraget. Det är tydligt att vi står inför fyra år av en politik som inte gynnar oss. Det är tydligt att man har valt sida. Man har valt eliten framför vanligt folk.

Men för oss Ung Vänstrare och Vänsterpartister är det tydligt att det bara finns en sak att göra: att kämpa. Vi har gjort det förut och vi kommer att göra det igen. För vi vet att den verkliga förändringen kommer när människor går samman. När vi går ut på gator och torg och kräver förändring det är då samhället går framåt. Ingen kommer någonsin att ge oss något av ren snällhet. Det har aldrig hänt. Allt vi har, har vi tagit själva. Förändringen kommer när vi är många som kämpar för samma sak.

För vi är försökskaninerna för nya skolsystem, de som inte kan flytta hemifrån efter studenten och vi är de som sover med mobilen på kudden för att inte missa chefens sms. Och vi är trötta på det.

Därför kommer vi alltid att fortsätta kämpa för ett rättvist och jämlikt samhälle oavsett vem som sitter vid makten. Och vi vet att ni i Vänsterpartiet kommer stå tillsammans med oss i den kampen.

Ibland kommer det att kännas tungt och motigt men då minns vi att det är vi som bygger det här samhället. Det är vi som bär det med våra händer, ryggar och axlar och just därför kan vi förändra det. Utan oss stannar Sverige.

Och med det vill jag å hela Ung Vänster Storstockholms vägnar önska er lycka till med resten av årskonferensen och med den kommande verksamhetsperioden. Vi ser fram emot ett fortsatt bra samarbete.

Tack!

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Ung Vänster Storstockholm hälsar till Vänsterpartiet Storstockholms distriktskonferens

Alma Traung talar på 8 mars

Alma Traung från distriktsstyrelsen fick äran att hålla tal på Segels torg under 8 mars-kommitténs demonstration på internationella kvinnodagen. Läs hennes tal här.

Foto: Samuel Scherman

Kamrater! Systrar! Feminister!

Jag heter Alma och talar för Ung Vänster Storstockholm. Vi sluter upp här idag, på internationella kvinnodagen för att hedra, minnas och prisa kvinnorna före oss som genom kampen tagit oss dit vi är idag. Vi är här för att hedra kvinnorna som har dött i kampen, minnas motgångarna och prisa framgångarna. Vi är här för att vidta den kampen och aldrig låta den glömmas. Vi är också här, inte bara i solidaritet med de föregångna kvinnorna utan även enade med kvinnor i hela världen som driver kampen framåt, idag. Vi är här för framtiden, för våra döttrar, våra systrar och för deras döttrar.

Vi lever i ett samhälle som utnyttjar våra kroppar, ett samhälle där kapitalet suger ut oss för egen vinst, ett samhälle där filmer och media fylls av sexualiserat våld riktat mot oss kvinnor. Vi lever i ett samhälle där vi gång på gång måste kämpa för de mest grundläggande mänskliga rättigheterna. Rätten till sin egen kropp hotas, det är lagligt med prostitution, lagligt att skaffa barn genom en surrogat, lagligt att se filmer där kvinnor blir slagna och våldtagna.

Vi får gång på gång höra att Sverige är världens mest jämställda land. Vi som kvinnor och vi som feminister ser att vårt samhälle är långt ifrån jämställt. Den nya budgeten kapar jämställdhetsmyndigheten, psykisk ohälsa och ätstörningar ökar drastiskt bland unga tjejer, kvinnor får lägre lön än män, rut-avdraget ger rika möjligheten att utnyttja kvinnlig arbetskraft, vårds-personalen lider.

Vi lever i ett samhälle där kvinnors kroppar utnyttjas dagligen. Exploateringen av kvinnors kroppar är dödlig. Exploateringen av kvinnors kroppar är också konstant och bred. Bredden sträcker sig från surrogatmödraskap, till porrindustrin, till underklädesreklamer.

Men kampen går framåt, vi har lyckats med mycket. 2016 införde Indien ett förbud mot surrogatmödraskap till par utanför landet. Nu har man förbjudit kommersiellt surrogatmödraskap, vilket förbjuder för par inom landet att utnyttja kvinnors kroppar. Detta är en seger för Indiska kvinnor och en seger i kampen för ett jämställt samhälle I Norge kräver Arbeiderpartiet 6 timmars arbetsdag för vårdanställda, något som skulle minska löneskillnader och antalet deltidsjobb, något vi vill ha i Sverige, Runtom i världen höjde kvinnor rösten under metoo-rörelsen, skådespelare, lärare, elever, författare, politiker och vårdpersonal var bara några av de yrkesgrupper som delade sina historier. 2018 blev Sverige ett av de 8 europeiska länderna med lagstiftningar mot våldtäkt. Det är ett steg i rätt riktning. Men det räcker inte. Enbart 8 av Europas 31 länder har liknande lagar och lagarna i sig räcker ofta inte. Därför har vi i ung vänster utbildat instruktörer i feministiskt självförsvar i bla. Palestina, Västsahara, Nepal, Italien, Ungern, Colombia, Sydafrika, Indien, Kenya, Nairobi, Brasilien och Kambodja.

Detta är vad vi har gjort hittills, vi kan åstadkomma mer. När kvinnors rättigheter hotas i olika länder runtom i världen hotas alla kvinnors rättigheter.

Därför måste vi kämpa,vi måste kämpa för tjejerna som blir psykiskt sjuka av press och stress, vi måste kämpa för flickorna som har blivit utsatta för trafficking, för kvinnorna som blivit fängslade på grund av missfall, vi måste kämpa för alla som blir ojämlikt behandlade just för att de är kvinnor.

Kamrater, systrar, feminister, håll kampen levande!

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Alma Traung talar på 8 mars

Jobba för Ung Vänster Storstockholm

Är du intresserad av att vara aktivist på heltid i Ung Vänsters största distrikt? Då har du chansen att söka jobbet som ombudsman för Ung Vänster Storstockholm! Vi kommer nämligen att anställa en ny ombudsman i december.

Arbetsuppgifterna är mycket varierade, men du kommer bland annat att arbeta med att stötta klubbarna, vara ute på skolor och se till att vår distriktscentral fungerar.

Tjänsten är på heltid och lön är enligt Ung Vänsters avtal. Om du är instruktör i feministiskt självförsvar är det ett stort plus, likaså om du har körkort.

Sista ansökningsdag är den 26 november. Tillträde efter överenskommelse. Skynda dig att söka det mest givande jobbet någonsin!

Skicka din ansökan till storstockholm@ungvanster.se så kallas du till intervju när det blir dags. Har du frågor om tjänsten kan du höra av dig till distriktscentralen på 076 814 47 58.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Jobba för Ung Vänster Storstockholm

Hej Klara!

Idag börjar Klara Wigur jobba på DC. Klara är 19 år gammal och aktiv i klubben Solna-Sundbyberg. Hon sitter sen distriktsårskonferensen 2018 i Storstockholms distriktsstyrelse. Klara kommer jobba som valombudsman för distriktet från och med idag till valdagen den 9:e september.

När gick du med i Ung Vänster och varför?
Jag gick med i Ung Vänster sommaren 2013 för att jag ville göra något av mitt politiska intresse. Jag hörde om feministiskt självförsvar och tyckte det lät fett. Idag är jag instruktör och the rest as you say is history…

Vad ser du mest fram emot med att jobba som valombudsman?
Att få ta massor av debatter och att se förbundet växa. Men också att få städa dc. :))) 

Om du var statsminister för en dag vad skulle du göra då?
Jag skulle införa feministiskt självförsvar i skolan, så klart. Sen vet jag inte. Jag vill inte vara stadsminister. Jag vill ha ett statslöst samhälle som är jämlikt och rättvist och fritt från alla former av förtryck.  

Vilket är ditt bästa aktivistknep?
Om man vill spara lite pengar kan man koka tappetklister utan socker. Det funkar fin fint med bara mjöl och vatten, så har vi i Sumpan jobbat tills för nån månad sen. Och att alltid fråga om folk vill gå med.

Vad vill du uppmana alla aktivister som kommer att hänga på DC?
DISKA EFTER ER!!!!! <3

Vi ser fram emot att få arbeta med Klara denna sommar. Vill ni nå Klara eller någon av våra andra ombudsmän är det bara att kontakta distriktscentralen på 076-814 47 58 eller storstockholm@ungvanster.se. Ses på barrikaderna! 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Hej Klara!