Nej till marknadshyra – för allas rätt till en trygg bostad

Uttalande antaget av Ung Vänster Storstockholms distriktsstyrelse 210418

I Januariavtalet kom Socialdemokraterna tillsammans med de andra arbetarfientliga partierna överens om att slopa den nuvarande hyresmodellen. Från och med juli i år vill regeringen att fri hyressättning vid nybyggnation ska införas. Ett steg i helt fel riktning, ett steg mot en ännu mer segregerad bostadsmarknad.

Det behöver byggas billiga bostäder som vanliga människor har råd att bo i. Att då införa marknadshyror blir ett steg i fel riktning, ett steg mot ett samhälle där man inte kan flytta hemifrån och med ännu större segregation.

I nuläget bestäms hyran i överenskommelse mellan hyresvärd och hyresrättsföreningen. Med fri hyressättning, även kallat marknadshyror skulle hyresvärden själv få bestämma vad hyran ska ligga på. Marknadshyror innebär alltså att hyrorna drastiskt kommer att öka. I Stockholm blir konsekvensen en höjning på 52% i genomsnitt. Höjningen kommer bli förödande för många av oss ur arbetarklassen som inte längre kommer har råd med de redan orimliga hyrorna.

Även om regeringens förslag änsålänge “bara” gäller nybyggda hyresrätter får det ändå stora konsekvenser för bostadsmarknaden. När hyrorna höjs kommer de hyresgäster som har möjlighet tvingas belåna sig för att köpa bostadsrätter. Det gör i sin tur gör att hyresgästföreningen tappar medlemmar och då blir en svagare part i förhandlingarna med hyresvärdarna. När hyresgästföreningen förlorar inflytande innebär det att ännu mer makt flyttas från hyresgäster till hyresvärdar vilket blir ännu en del av våra liv där makten tas ifrån oss. Att det i dagsläget råder bostadsbrist är ett faktum och att det behövs byggas fler bostäder är oundvikligt.

Ung Vänster Storstockholm ställer sig starkt emot den högervridning av bostadsmarknaden som sossarna nu försöker verkställa och det blir än en gång tydligt att makt är viktigare än arbetares intressen. Det är inte bara de med pengar som behöver någonstans att bo.

Vi i Ung Vänster Storstockholm kommer alltid fortsätta att kämpa för allas rätt till en trygg bostad. Tillsammans säger vi nej till marknadshyror.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Nej till marknadshyra – för allas rätt till en trygg bostad

Stå upp för Folkets Husby!

Stadsdelsnämnden i Rinkeby-Kista har gått ut med att de kommer sluta ge verksamhetsbidrag till Folkets Husby. Det innebär att mötesplatsen kommer att få det väldigt svårt att finansiera sitt livsavgörande arbete, samtidigt överlämnas beskedet nonchalant utan motivering. Vi i Ung Vänster Storstockholm kräver att beslutet rivs nu!

Folkets Husby föddes ur folkliga protester. Under en längre period hade högerns politiker systematiskt försämrat livet i Husby genom stora ingrepp såsom nedläggningen av vårdcentralen och polisiärt övervåld. Ur denna kamp upprättades 2015 den ideella föreningen Folkets Husby, som idag är en oumbärlig demokratisk del av Husby. Här är det medlemmarna som styr verksamheten och drar igång det arbete området behöver mest. Det har resulterat i allt från undervisning i körkortsteori till filmskapande för unga.

Det finns få platser i samhället där vi har möjlighet att påverka lokalt och på så sätt ta makten över våra liv. Beslutet visar på att demokratin i Sverige är en demokrati för de rika, där föreningsrätten endast blir en rättighet för den som har råd med lokal och material. Om de styrande politikerna väljer att skita i Folkets Husby, väljer de också att skita i vår demokratiska rätt.

Det har blivit dags att visa motstånd. Ung Vänster Storstockholm kommer alltid att stå upp för folkdemokratin. Vi kräver att det borgliga styret i Rinkeby-Kista fortsätter att ge ekonomiskt stöd till Folkets Husby. Vi kräver att ha möjligheten att skapa värdiga liv genom våra mötesplatser i vår vardag. Stå upp för Folkets Husby!


Uttalande antaget av Ung Vänster Storstockholms distriktsstyrelse 210321

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Stå upp för Folkets Husby!

8e mars 2021 – Billy från distriktsstyrelsen håller tal

Billy Kettner Rudberg, Ung Vänster Storstockholms distriktsstyrelse

Kamrater, systrar, feminister 

Jag heter Billy och talar för Ung Vänster Storstockholm 
Vi sluter upp inför internationella kvinnodagen i år liksom varje år för att uppmärksamma kampen för kvinnors rättigheter. Vi sluter upp här för att vi vet att det är en lögn att Sverige idag är jämställt. Vi hedrar kvinnorna innan oss som tagit kampen dit vi är idag. Men vi blickar också framåt för vi vet att vi har en lång väg kvar att kämpa. 

Vi vet att det inte är en slump att Sveriges mest kvinnodominerade yrke har bland de sämsta arbetsvillkoren. Vi vet att det inte är en slump att våra yrken har en långt lägre genomsnittslön än mansdominerade yrken med samma utbildningsnivå. Vi vet att det inte heller är en slump att undersköterskeyrket har långt fler långtidssjukskrivningar än andra yrken. Vi vet att allt detta är symtom på en struktur som genomsyrar hela samhället – könsmaktsordningen. 

Undersköterskor är Sveriges vanligaste yrkesgrupp, Sveriges viktigaste yrkesgrupp, men även den yrkesgrupp som fått ta den hårdaste smällen av den nyliberala nedskärningspolitik som präglat vårt land de senaste decennierna – den politik som sätter överklassens kortsiktiga intressen framför en stabil vårdsituation och rimliga arbetsvillkor för kvinnor. Våra yrken är inte såhär slitiga för att de i naturen måste vara det – utan för att någon tjänar på det. Därför i år inför internationella kvinnodagen riktar vi vårt fokus mot alla kvinnor i vårt land som i detta nu sliter på äldreboendenas golv eller jäktar mellan hemtjänstbrukare. 

I år på internationella kvinnodagen vill jag särskilt tala till er systrar på vårdgolvet. Jag vill tala till alla undersköterskor, vårdbiträden, hemtjänstpersonal och personliga assistenter. Jag vill tala till alla erfarna kollegor som tog hand om mig och lärde mig yrket när jag först kastades in på ett äldreboendegolv utan utbildning för några år sen och förväntades ta lika mycket ansvar som ni. Jag vill tala till er som alltid frågade om jag studerade till sjuksköterska, och när ni fick höra att jag bara jobbade, läxade upp mig, förmanade mig eller t.o.m. skällde ut mig -allt för att skrämma mig från att fastna på golvet. Såklart förstår jag meningen med era råd, såklart förstår jag välviljan. Ni vill inte att jag liksom ni ska slita ut mitt psyke och min rygg innan jag når 40 av alla otaliga underbemannade 12 timmars-pass samtidigt som jag fajtas med att ha råd med vinterkläder till barnen. 

Jag förstår era råd, men är det här något vi kan finna oss i? Undersköterska är Sveriges vanligaste yrke, och det är ett yrke knappt någon skulle rekommendera till nån annan ens om de blev hotade till det. Unga blir övertalade att fly vården eller vidareutbilda sig för att rädda sig själva, samtidigt som alla vet att det snarare behövs många fler vårdarbetare. Många frågar sig vad fan ska hända med vården sen, vem ska ta hand om oss när vi är gamla? Men ännu mer akut tycker jag är – vad fan ska hända med undersköterskorna redan idag?

För vi kvinnor är inga odödliga jävla änglar, inga outtröttliga robotar programmerade för att fixa och orka allting med ett leende på läpparna – bara vanliga människor i ett hysteriskt vårdmaskineri så hårt skadat av decennier av nedskärningar att vi måste hålla ihop det med våra bara händer så hårt att knogarna vitnar medan vi ser kollega efter kollega gå in i väggen och medan lönekontot ekar tomt. 

För när vårdpersonalen hyllas med applåder, ligger också en förväntan i det. Förväntan att 130.000 kvinnor i Sverige varje dag ska bita ihop och sätta sitt arbete högre än sin egen hälsa och liv. 

Kamrater, feminister. Vårdbiträden, personliga assistenter, undersköterskor, hemtjänstpersonal, förena er. Det är när vi är många som går ihop och kräver våra rättigheter som vi är som starkast. Vi vägrar att foga oss och bli behandlade som slit- och släng varor tills vi är kroniskt utbrända. Vi tänker inte gå med på fler 12h-dagar, underbemanning, besparingar och privatiseringar. Vi kommer inte längre tiga och tacksamt ta emot deras tomma ord, helgonförklaringar och applåder samtidigt som de pissar på våra rättigheter.

Överklassen och borgerliga politiker påstår att det inte finns resurser att lägga på våra systrar i vården, men samtidigt plockas hundratals miljoner ut av privata vårdbolag årligen. Vi kräver fler kollegor på varje avdelning. Vi kräver 6h arbetsdag som heltidsmått. Vi kräver löner det går att leva på. Vi kräver teknik och hjälpmedel som inte sliter ut våra ryggar i förtid och skyddsutrustning som inte utsätter oss för fara. Vi kräver tillsvidarejobb istället för att tvingas bolla flera timanställningar som alltför många kvinnor gör i vården idag. Vi vägrar leva i ett samhälle där kvinnors arbete systematiskt värderas lägre än mäns. Vi kräver liv som går att leva, inte bara överleva.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för 8e mars 2021 – Billy från distriktsstyrelsen håller tal

ÖPPNA SPÄRRARNA –
Gratis kollektivtrafik nu

Att kunna röra sig fritt där man bor – att kunna ta sig till skolan, jobbet eller basketträningen ska vara varje stockholmares rättighet och inte en klassfråga. Tyvärr gör de höga SL-priserna att det för fler och fler idag är svårt att röra sig utanför sin egen stadsdel. Stockholmsregionen expanderar år för år, och utan tillgängliga transportmedel riskerar fattigare förorter att bli än mer segregerade och utestängda från resten av staden. Att tvingas gå till fots hem sent på kvällen, planka, eller att inte kunna hälsa på sin är en otrygghet som ökar klassklyftorna. Priserna i SL har höjts med 75% på 10 år och Stockholms kollektivtrafik är nu en av de dyraste i världen.

2016 beslutade det blågröna styret att SL-avgiften ska höjas varje år, och därmed blir en avgift vi redan tidigare hade svårt att ha råd med katastrofal. Det är vi som redan drabbas hårdast av privatiseringarna som förväntas betala för dem med samma summa som en miljonär. Att höja skatten och låta den gemensamma finansieringen gå direkt till verksamheten istället för till fickorna på privata upphandlare vore en långt mer solidarisk lösning.

Att genom kontrollanter och ordningsvakter upprätthålla betalningstvånget i kollektivtrafiken kostar enorma summor pengar. I takt med att färre och färre har råd med biljettpriset och tvingas planka för att leva läggs än mer pengar på detta för att försöka hålla tillbaka plankarna. Det som Region Stockholm inte förstår är att man inte med våld och rasprofilering kan skrämma folk till att köpa ett färdbevis med pengar man inte har. Med en avgiftsfri kollektivtrafik hade istället dessa pengar kunnat gå till fler servicevärdar som ger information och ser till att alla känner sig trygga.

Överklassen, för vilka 930 kronor i månaden i SL-avgift är en knappt märkbar kostnad, påstår att vi inte har råd att bedriva SL utan biljettintäkter. Men redan idag finansieras hälften av SL:s verksamhet med skattemedel, en andel som går att höja till 100% när man inte längre behöver betala för spärrunderhåll och kontrollanter. Att vi betalar tusentals kronor varje år för att kunna ta oss till skolan är ingen naturlag – det är ett politiskt beslut, och därför går det att ändra på. Nolltaxa är varken nytt eller oprövat. Såväl i Sverige som internationellt har visat att det går.

Vi vill inte vänta längre. En undersökning av Novus 2020 visade att omkring hälften av alla stockholmare vill ha gratis kollektivtrafik. Vi kräver att Region Stockholm lyssnar på oss som är beroende av SL Det är dags att införa nolltaxa inom SL, och ett första steg är att genast bromsa den årliga prishöjningen fr.o.m. 2021. Det är dags för en kollektivtrafik som tillhör oss vars liv är beroende av den – inte överklassen!

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för

I solidaritet med Black Lives Matter

De senaste veckorna har rop av protest och krav på förändring fyllt sociala medier såväl som gator och torg världen över. Vad som började med uppmärksammandet av ett klipp där den svarte amerikanen George Floyd blir mördad av polisen, detta genom att kvävas mot marken i åtta minuter, har lett till en debatt som öppnat ögonen för många om vad vardagen innebär för rasifierade och specifikt för svarta: att bli mördad på gatan av polisen.

Det systematiskt rasistiska förtryck som härjat i århundraden har belysts av såväl aktivister som nyinsatta i frågan. Black Lives Matter-rörelsen, som varit aktiv sen 2012 och mordet på 17-årige Trayvon Martin, har nu växt kraftigt i en mängd länder och för en ihärdig kamp genom demonstrationer, namninsamlingar och donationer.

Fokuset inom Black Lives Matter är att kämpa mot det övervåld polisen begår mot just svarta, världen över. Det är inte bara i USA som våldet sker – även i Sverige faller rasifierade offer för ordningsmaktens grova övervåld. Att bli profilerad, ifrågasatt, kränkt och våldsamt behandlad är vanligt och en tryckande verklighet för svarta i Sverige. Det är inte konstigt att ilska uppstår från folkgrupper som gång på gång profileras och mördas öppet i allmänhet, utan att det får några konsekvenser.

Det är viktigt att vita tar ansvar och utbildar sig om dagens och historiens rasism, i andra länder men främst i Sverige. Detta för att motverka det strukturella förtryck som kostar livet för så många. Dessutom måste plats lämnas åt rasifierade röster i debatten. Kampen för rasifierades och svartas rättigheter har pågått långt innan mordet på George Floyd eller Trayvon Martin, det är allas ansvar att lyssna och följa i fotspåren på de som fört den.

Vi i Ung Vänster Storstockholm står i solidaritet med Black Lives Matter-rörelsen.

Ung Vänster Storstockholms distriktsstyrelse.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för I solidaritet med Black Lives Matter

Sök jobb hos Ung Vänster Storstockholm!

Vill du jobba för Ung Vänster Storstockholm? Vi söker nu en ombudsman till distriktscentralen på heltid tillsvidare. Läs arbetsbeskrivinignen och sök tjänsten!

Ombudsman, heltid tillsvidare

Är du intresserad av att vara aktivist på heltid i Ung Vänsters största distrikt? Då har du chansen att söka jobbet som ombudsman för Ung Vänster Storstockholm! Vi kommer nämligen att anställa en ny ombudsman i augusti/september. Tillträde bestäms efter överenskommelse. Arbetsuppgifterna är mycket varierande, och innefattar allt från att packa brev till att vara klubbstödjare. Du kommer att vara ute på skolor, organisera distriktsarrangemang och jobba administrativt. Du kommer arbeta tillsammans med en annan ombudsman på vår distriktscentral vid Mariatorget.

Tjänsten är på heltid och lön är enligt Ung Vänsters avtal. Du måste vara medlem i förbundet för att kunna få tjänsten, men vi tar såklart emot ansökningar från kamrater i alla delar av landet. Om du är instruktör i feministiskt självförsvar är det ett stort plus, likaså om du har körkort. Sista ansökningsdag är den 16:e augusti. Tillträde efter överenskommelse. Skynda dig att söka det mest givande jobbet någonsin! Skicka din ansökan till storstockholm@ungvanster.se så kallas du till intervju när det blir dags. Har du frågor om tjänsten kan du höra av dig till distriktsstyrelsen på 076 814 47 58 eller skicka ett mail.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Sök jobb hos Ung Vänster Storstockholm!

Amanda Jemander – tal på 8 mars

Tillsammans med 8 marskommittén arrangerade vi den storstlagna demonstrationen på internationella kvinnodagen i Stockholm. Amanda Jemnader från distriktsstyrelsen höll tal. Läs hennes tal här.


Varje morgon måste du vakna innan klockan 6. Med hög puls uppdaterar du appen maniskt, gång på gång. Du är rädd att missa dagens jobberbjudande. Fem minuter har du på dig att trycka ja. Om inte skickas uppdraget vidare till nästa tjej i kön, och du förlorar din inkomst. Efter många slitiga timmar på olika inhopparjobb tog du det här 0-timmekontraktet i vikariepoolen. En kompis kompis sa att man i princip får bestämma sina egna timmar.

Den som du skrev på anställningsavtalet med hade aldrig satt foten på ett dagis. Hans titel var teknisk konsult. När du kommer till din tillfälliga arbetsplats hinner de andra knappt hälsa på dig för de har händerna fulla. Du hamnar i ett rum med gråtande 3 åringar. Du får inte veta vad barnen heter och de blir istället upprörda av att bli omhändertagna av en främling. Hjärtat kommer bulta resten av dagen till följd av underbemanning och flygande lego. Om dagiset inte anser du gör ett tillräckligt bra jobb kommer de klaga till konsulterna som i sin tur aldrig skickar jobb igen. Eftersom du har ett 0timmars kontrakt behöver de inte ens avskeda dig. Du kommer ta toapauser bara för att få gråta. På pendeln hem värker kroppen. Det plingar till i appen och du får en påminnelse om att skicka arbetstimmar. Sms’et avslutas med en hjärtögonsmiley. Imorn ska du upp klockan 6 för att uppdatera appen i hopp om jobb.

Vi kallas effektivisering. Vi kallas just-in-time. Vi kallas budgetposter. Ibland kallas vi egoistiska parasiter av moderater. Vi kallas dålig attityd när vi går in i väggen. Om vi gör uppror mot lönedumpning och 0 tidskontrakt kallas vi oflexibla. Ja. Borgarnas fantasi vet inga gränser. För dem är vi inga människor. Men vi känner nedskärningspolitiken in på skinnet. Till följd av den aggressiva liberala politiken arbetar kvinnor under förhållanden som bara kan jämföras med 1900talets daglönare.

Återigen tar kvinnorna smällen för eliten. Idag kräver vi stopp på privatiseringar. Vi kräver heltid. Vi kräver lika lön för lika arbete. Vi kräver 6 timmars arbetsdag. Vi kräver ett värdigt liv.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Amanda Jemander – tal på 8 mars

Sök tjänsten som ombudsman för Ung Vänster Storstockholm!

Vi har beslutat om att förlänga ansökningstiden för tjänsten till 19 november.

Är du intresserad av att vara aktivist på heltid i Ung Vänsters största distrikt? Då har du chansen att söka jobbet som ombudsman för Ung Vänster Storstockholm! Vi kommer nämligen att anställa en ny ombudsman i september.

Arbetsuppgifterna är mycket varierande, men du kommer bland annat att arbeta med att stötta klubbarna, vara ute på skolor och jobba administrativt. Du kommer arbeta tillsammans med en annan ombudsman på vår distriktscentral vid Mariatorget.

Tjänsten är på heltid och lön är enligt Ung Vänsters avtal. Om du är instruktör i feministiskt självförsvar är det ett stort plus, likaså om du har körkort.

Sista ansökningsdag är den 19 november . Tillträde efter överenskommelse. Skynda dig att söka det mest givande jobbet någonsin! Skicka din ansökan till storstockholm@ungvanster.se så kallas du till intervju när det blir dags.

Har du frågor om tjänsten kan du höra av dig till distriktscentralen på 076 814 47 58 eller skicka ett mail.Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Sök tjänsten som ombudsman för Ung Vänster Storstockholm!

Jobba som ombudsman för Ung Vänster Storstockholm!

Är du intresserad av att vara aktivist på heltid i Ung Vänsters största distrikt? Då har du chansen att söka jobbet som ombudsman för Ung Vänster Storstockholm! Vi kommer nämligen att anställa en ny ombudsman i september.

Arbetsuppgifterna är mycket varierande, men du kommer bland annat att arbeta med att stötta klubbarna, vara ute på skolor och jobba administrativt. Du kommer arbeta tillsammans med en annan ombudsman på vår distriktscentral vid Mariatorget.

Tjänsten är på heltid och lön är enligt Ung Vänsters avtal. Om du är instruktör i feministiskt självförsvar är det ett stort plus, likaså om du har körkort.

Sista ansökningsdag är den 5:e september. Tillträde efter överenskommelse. Skynda dig att söka det mest givande jobbet någonsin! Skicka din ansökan till storstockholm@ungvanster.se så kallas du till intervju när det blir dags.

Har du frågor om tjänsten kan du höra av dig till distriktscentralen på 076 814 47 58 eller skicka ett mail.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Jobba som ombudsman för Ung Vänster Storstockholm!

Kollektivtrafiken ska vara till för oss!

Alla vi som bor i Stockholm är beroende av kollektivtrafiken för  att ta oss fram i livet: för att åka till skolan, till jobbet och för att träffa vänner och ta oss till våra fritidsaktiviteter. När politikerna vid makten i Stockholms län för tredje året i rad väljer att höja priserna på SL-kortet försvåras många människors vardag. I takt med att priserna höjs ökar de också närvaron av ordningsvakter och biljettkontrollanter. Det blir tydligt att  politikerna inte tycker att kollektivtrafiken ska vara till för oss när de med hjälp av våldsamma ordningsvakter, fler kontroller och högre priser låser in oss i våra bostadsområden. 

I en som Stockholm redan segregerad region är det av mycket stor vikt att utjämna klyftorna mellan rik och fattig. Detta görs inte genom att förhindra fri rörlighet, utan genom att ge människor friheten att bo, jobba, utbilda sig och umgås med människor i olika delar av staden. Stockholms kollektivtrafik är enligt Pricerunner en av de dyraste i världen. Att då som politiker  säga sig värna om integration men samtidigt successivt höja SLs priser är inte bara paradoxalt utan även inhumant. Den senaste tidens rapportering om ordningsvakters övervåld i tunnelbanan gör att förtroendet för SL hos många rasar. Att bli bemött med våld i en kollektivtrafik som redan känns otillgänglig är allt annat än välkomnande och förstärker den redan påtagliga segregationen. 

Vi i Ung Vänster Storstockholm är trötta på att betala många hundratals kronor i månaden för att åka till och från skolan, jobbet och idrotten. Byt ut ordningsvakter  mot trygghetsvärdar, slopa biljettkontrollanterna och spärrarna och gör vår kollektivtrafik gratis – för alla människors rätt att röra sig fritt i sin egen stad!

Uttalande antaget av  Ung Vänster Storstockholms arbetsutskott 190805


Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Kollektivtrafiken ska vara till för oss!