Kalendarium

Det här är tidsplanen för Ung Vänster Storstockholm, alltså saker som gäller hela distriktet. För att få exakt information om var och när, kontakta oss

Klubbaktiviteter för alla lokala klubbar skickas ut, så beroende på var du bor ska du få ett eget kalendarium från just din klubb hem i brevlådan.

TIDSPLAN

Januari
3-6                  Veckokurs
10                   Separatistisk motionsskrivarträff
14                   Motionsskrivarträff
17                   Motionsstopp och sista dag för inrapportering av ombud
28                   Genomgång av motionssvar

Februari
9-10               Distriktsårskonferens 

Mars
8                    Internationella kvinnodagen

April
19-21             Riksting 

Maj
1                     Arbetarrörelsens internationella högtidsdag
18-19             Vänsterhelg
26                   Val till Europaparlamentet

Juni
23                  Instruktörsträff

Juli
13                  Distriktspicknick
v.31               Stockholm Pride

Augusti
v.31               Stockholm Pride

September
14-15             Vänsterhelg

Oktober
20                  Klubbråd

November
9                     Kristallnatten
17                   Instruktörsträff