Stoppa barns tvångsumgänge med våldsamma pappor!

Uttalande antaget av Ung Vänster Storstockholms distriktsårskonferens 20230212

I början av januari mördades 8-åriga Tintin av sin egen pappa under tvångsumgänge som beviljats av rätten. Det här mordet och många andra liknande fall skulle enkelt kunna undvikas om barnens ovilja till fortsatt kontakt samt pappornas våldsamma historia togs med i beslutet kring påtvingat umgänge. I detta fall hade socialtjänsten tagit emot många orosanmälningar från bland annat skola och närstående då de upplevde att Tintin mådde dåligt av att tvingas umgås med sin pappa. Dessa anmälningar ledde dock inte till någonting, och tyvärr är detta fall inte unikt.  

Varje år beslutar domstolar om tvångsumgänge mellan 4200 våldsutsatta barn och deras förövare. I definitionen av våldsutsatta barn ingår även barn som bevittnat våld i hemmet. Av dessa fall fråntas våldsamma pappor rätten till umgänge med barnen endast 1 av 17 gånger. Tvångsumgänge för våldsutsatta barn med sin förövare motiveras ofta med samma argument som används i vanliga vårdnadstvister, alltså att barn behöver bibehålla en sund relation med båda föräldrar. Ung Vänster Storstockholm anser inte att detta argument håller i fallen då det inte finns en fungerande relation att bibehålla från första början. En relation som grundas i våld och hot om våld är aldrig sund och bör därför inte påtvingas av vårt rättssystem. Att försöka ge förövaren “en andra chans” att skapa en sund relation till dess barn sker på bekostnaden av barnens välmående. Det här ser vi tydligt i och med att 9 av 10 av barnen i fallen lider psykiskt. Farorna av tvångsumgänget tar dock sitt största uttryck i resultaten av det våld som utövas under självaste umgänget.  

Frågan om att stoppa tvångsumgänge är även en feministisk fråga. Ofta är ett gemensamt barn den sista länken mellan en kvinna som lämnat en våldsam relation och hennes förövare. 63% av de kvinnor som uppger att de utsatts för våld av en före detta sambo eller make har gemensamma barn med honom. Av dessa anger 30% att barnen bevittnat våldet som utförts av en före detta make/sambo och 13% av en nuvarande make/sambo. För barnen innebär det här ett psykiskt ärr som kan följa dem livet ut. Särskilt i fall där tvångsumgänge beviljas av domstolen då våldet och hotet om våldet inte upphör. Det här är en fråga om barn och kvinnors rätt till frihet och trygghet. När barnet tvingas umgås med pappan försätter det både kvinnan och barnet i fara. I fall där mamman och barnet bor på ett skyddat boende utgör kontakten i sig en fara. Hela poängen med skyddade boenden är att skydda barn och kvinnor från att utsättas av mäns våld. Men detta följs uppenbarligen inte. Ung Vänster Storstockholm anser att våldsutsatta barn samt kvinnor förtjänar bättre. Vi vill se ett samhälle där kvinnor och barn sätts i första rummet och offrens trygghet prioriteras över förövare.  

Kvinnojourernas arbete är livsviktigt. Deras arbete har lett till stora vinster i den feministiska kampen, exempelvis lagen om barnfridsbrott som antogs 2021. Kampen är dock inte över. Under de senaste månaderna har kampen för att stoppa tvångsumgänge drivits aktivt av kvinnojoursrörelsen. Ung Vänster Storstockholm står bakom de krav som kvinnojoursrörelsen driver: 

  • En förälder som är dömd för upprepat våld eller allvarligt våld mot barnet eller närstående till barnet ska förlora vårdnaden om barnet. 
  • Umgänge ska aldrig ske då en förälder är dömd för våld mot barnet eller närstående till barnet. 
  • Umgänge ska aldrig ske då förälder och barn är placerade på skyddat boende, eller har andra skyddsinsatser från samhället. 
  • Domstolar ska ha meddelandeplikt och själva behöva tala om för barnet att de dömer till tvångsumgänge. 

Barns trygghet och välmående måste gå före våldsamma mäns vilja. Ung Vänster Storstockholm kräver att barns tvångsumgänge med våldsamma pappor stoppas nu.

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.