Nej till surrogatmödraskap!

Uttalande antaget av Ung Vänster Storstockholms distriktsstyrelse 220821S

Det kvinnofientliga partiet Moderaterna har återigen lyft frågan om surrogatmödraskap.  Surrogatmödraskap är när en kvinna bär ett barn för att sedan överlämna barnet. Graviditeten sker ofta med donerade ägg och assisterad befruktning för att undvika att surrogatmodern ska kunna kräva att få behålla barnet. Att tillåta surrogatmödraskap i någon form är oförsvarbart, och vi ser att Moderaternas kampanj är ännu en attack mot kvinnors rätt till sina egna kroppar.

Moderaterna vill nu tillåta så kallat altruistiskt surrogatmödraskap. Altruistiskt surrogatmödraskap ska innebära att det är frivilligt och inte sker mot betalning. Men i verkligheten är det svårt att skilja det alturustiska och det kommersiella surogatmödraskapet från varandra. Det går inte att dela upp surrogatmödraskap eftersom det inte går att garantera att tvång, pengar eller andra yttre faktorer kan förekomma. I ett kapitalistiskt samhälle innebär surrogatmödraskap alltid att fattiga kvinnor exploateras och utnyttjas, något vi ser idag runt  om i världen, från Indien till Ukraina och Storbritannien. Det kommer inte vara Moderaternas topp-politiker som blir surrogater, det kommer vara arbetarklassens kvinnor. 

I Storbritannien är kommersiellt surrogatmödraskap inte tillåtet. Trots det kan en surrogatmamma tjäna mellan 12 000 och 25 000 pund (150 000 – 300 000 kronor) för att genomgå en graviditet. Pengarna ska ersätta bortfall av arbetsinkomst och inkomster som faller bort på grund av graviditeten. Men i praktiken går det inte att reglera vad pengarna faktiskt går till och för en kvinna i en utsatt  ekonomisk situation är denna ”ersättning” samma sak som en lön. Vi i Ung Vänster Storstockholm ser att kampen mot surrogatmödraskap är en kamp för kvinnors kroppar, en kamp mot kapitalismen och en kamp mot könsmaktsordningen. 

Diskussionen om surrogatmödraskap kommer ofta upp i samband med hbtq+ frågor. Vi i Ung Vänster Storstockholm kommer alltid kämpa för hbtq+ personers rättigheter samtidigt som vi kämpar för rätten till den egna kroppen. Andras vilja att ha barn kan inte stå över rätten till den egna kroppen. En kropp är ingen vara man kan låna i nio månader utan ens kropp är alltid ens egna. Surrogatmödraskap handlar om att ta ifrån kvinnor rätten till sina egna kroppar, och varken kvinnor eller barn är varor som kan köpas eller ges bort. Att ha ett barn är ingen rättighet, men rätten till den egna kroppen är just det. En rättighet som inte går att vare sig köpa eller ge bort.  

Surrogatmödraskap är ett utnyttjande av såväl kvinnokroppen som kvinnors reproduktiva organ. Kvinnokroppen är inte till salu. Därför säger vi nej till surrogatmödraskap!

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.