Den svenska imperialismen – Gállok tillhör samerna

Uttalande antaget av Ung Vänster Storstockholms distriktsårskonferens 220214

Sverige har i hundratals år koloniserat och inskränkt samers rättigheter och mark. Sametinget har under lång tid påpekat hur svenska staten utnyttjat samisk mark för ekonomisk vinst. Just nu inväntar det engelska företaget Beowulf svar från regeringen om de får öppna en järnmalmsgruva i det Samiska området Gállok. Detta är ännu ett exempel på förslag som utökar koloniseringen av Sápmi och som inskränker Samers rättigheter till sin mark.

Så länge den svenska staten har existerat har en hänsynslös kolonisering av samernas mark pågått. Förtrycket mot samer är inte en engångsföreteelse. Den moderna tidens förtryck började med rasbiologi, sedan var det bränning av kåtor, avverkning av urskog, och nu öppningar av gruvor på samisk mark. Exploatering av Sápmi kommer fortsätta att vara ett hot så länge den svenska staten tjänar på det. Vi måste se till grunden: Sverige är byggt på samisk mark, och så länge som det kapitalistiska systemet finns kvar kommer marken att vara hotad.

Att öppna en ny gruva sker inte utan konsekvenser. Enligt Sametinget skulle en ny gruva förstöra betesmark för renar, förgifta den lokala älven och tvinga den samiska grannbyn Björkholmen att evakuera. Det är helt orimligt för oss som unga socialister och aktivister att detta överhuvudtaget är aktuellt. För oss är det en självklarhet att det samiska folket måste befrias från statens grepp, och för en gångs skull kunna ta sina egna beslut. Sápmi har fått stå ut med tillräckligt många inskränkningar, och genom att godkänna en ny gruva i Gállok kommer staten kunna fortsätta sin kolonisering av Sápmi samt förstöra land och mark som tillhör samerna.

Antiimperialistisk kamp fungerar, det har vi sett tidigare. Sveriges försök att kolonisera samernas mark går att förhindra om vi visar aktivt motstånd. För vi vill inte bara låta samerna få vara ifred, vi vill avskaffa statens våldsamma förtryck. Vi vill inte bara att samerna ska få råda över egen mark, vi vill att de ska få röra sig fritt. Vi vill inte bara avskaffa svenska statens kolonisering av Sápmi, vi vill avskaffa staten och införa ett samhälle fritt från förtryck.

Marken tillhör Samerna och ingen annan. Släpp greppet om Gállok!

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.