För vår hälsas skull – avskaffa betyg!

Uttalande från Ung Vänster Storstockholms Distriktsårskonferens 2019

För vår hälsas skull – avskaffa betyg!

Som skolungdom i dagens Sverige är situationen sällan som den borde vara. Den psykiska ohälsan är ofta påtaglig och fokus i skolan ligger inte på att lära sig, utan på att få ett bra betyg. Högern med Liberalerna i spetsen vill införa betyg från årskurs fyra. Detta gör oss inte bara oroade utan rädda. Det är oss ungdomar det påverkar, det är vi som blir sjukskrivna för utmattningssyndrom och det är vår lust för lärande som drabbas.

Den psykiska ohälsan bland unga har fördubblats under de senaste tio åren, där den mest utsatta gruppen är tjejer. Vi ser att denna utveckling till stor del orsakats av en högerpolitik där betygshetsen ligger i fokus. Till skillnad från högern anser vi att betyg är ett hinder för såväl lärande som välmående, inte en tillgång.

Forskning visar att betyg som system varken är hållbart eller framgångsrikt och främjar inte heller lärande. Från vinstdrivande skolor har vi sett flertalet rapporter där lärare uppmanats att ge så kallade glädjebetyg till sina elever. Betygssystemen har även letat sig ner till förskolenivå där enkäter skickas ut till föräldrar för att gradera inte bara sina barns utvecklande utan även förskolelärarnas prestationer i att hålla lektioner där barnen värderas på liknande sätt som en betygsskala. Detta är enligt oss ett stort problem bland privatförskolor då barnen ses som produkter och föräldrarna som kunder, där ledningen lägger allt fokus för att få deras rekommendationer i marknadsföringssyfte. Detta visar att betyg inte är ett mått på kunskap för elever utan snarare ett sätt för skolor att marknadsföra sig. En bokstav kan inte gradera intelligens, men trots detta är det bilden många tvingas på.

Tanken med betyg som en morot för konstant framåtsträvande är utmattande eftersom många upplever att deras prestationer ligger till grund för sitt värde och att man aldrig är bra nog. Det har gång på gång visats att låga betyg verkar avtrubbande och elever som får lägre betyg presterar i allmänhet sämre efter denna återkoppling. Examinationsfokuset i dagens skola leder även till att fokus flyttas till det som är lätt att examinera, snarare än kritisk analys och helhetsförståelse. Vi vill ha en skola där frågan ”Kommer detta på provet?” ersätts av ”Hur kan jag förstå min omvärld?” Det finns inget som visar på att betyg påverkar elevers lärande, motivation eller prestationer positivt. Vi ser samtidigt att dagens betygssystem förstärker klassamhället. Forskning visar att barn till höginkomsttagare får betydligt högre betyg än barn till låginkomsttagare. Detta beror knappast på att dom är naturligt smartare utan beror på skillnaderna för föräldrarna att hjälpa sina barn i studier.

Vi i Ung Vänster Storstockholm vill avskaffa betyg. Vi anser att betygen inte tillför något till vår utbildning utan snarare hindrar och förstör den. en bra lärare ska kunna stötta elever utan att sätta en bokstav på deras prestation. Antagningen till högre studier kan istället ske genom ett grundläggande prov eller skriftliga omdömen Skolan ska aldrig kompromissa med elevers välmående utan dessa ska gå hand i hand. Huvudfokus bör alltid ligga på kunskap och detta kan inte ske med vårt nuvarande system. För ett skolsystem som faktiskt prioriterar elevens hälsa, gå med i kampen för att avskaffa betyg och organisera dig i Ung Vänster!

-Uttalande från Ung Vänsters Distriktsårskonferens 2019

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.