Gör 179:an gratis att åka – ut med kontrollanterna!

Uttalande antaget av Ung Vänster Storstockholms distriktsstyrelse 230408

Busslinje 179 mellan Vällingby och Sollentuna, som passerar Tensta, Rinkeby och Kista, är en livsnerv för många ungdomar i Järva. Men nu har trafikförvaltningen föreslagit att införa biljettkontrollanter med ordningsvakter och till och med poliser på linje 179 för att kontrollera att alla resenärer har betalat för sin resa. Ung Vänster Storstockholm tycker att detta är fel väg att gå och ett slöseri med resurser. Istället vill vi se att busslinje 179 görs gratis att åka för att prova effekterna av avgiftsfri kollektivtrafik!

Vi vet att många ungdomar i Järva har svårt att ha råd med bussresor varje dag. Detta gör det svårt för dem att ta sig till skolan, träffa vänner och delta i aktiviteter utanför sitt område. En avgiftsfri busslinje 179 skulle göra det lättare för ungdomar att ta sig runt och utforska staden.

Varför är det 179:an som föreslås bli överkontrollerad? Varför föreslår trafikförvaltningen inte att fler kontrollanter och poliser ska gå på busslinje 4 i innerstan? Busslinje 4 har tre gånger så många resenärer som 179:an, och tre gånger så många registrerade trygghetsärenden. Ändå är det 179:an som blir utpekad som stökig. Kanske är det för att 179:an passerar förorter, och många av resenärerna är rasifierade? De riktiga problemen med 179:an är trängsel och förseningar, men ändå är det just biljettkontroller som trafikförvaltningen vill lägga resurser på.

Vi vet att busslinje 179 är mycket viktig för ungdomar i Järva och det är därför det är så viktigt att göra den avgiftsfri. Det skulle främja rörligheten och öka tillgängligheten för oss alla. Ung Vänster Storstockholm kräver att trafikförvaltningen drar tillbaka sitt förslag om kontrollanterna på 179:an, och istället kollar på möjligheten att göra busslinjen gratis att åka. Genom att testa effekterna av gratis kollektivtrafik på 179:an, kommer vi ett steg närmare gratis kollektivtrafik i hela Stockholm – vilket skulle vara en enorm vinst för ungdomar, pendlare, låginkomsttagare, och klimatet. Stockholm tillhör alla, låt oss åka fritt!”

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Gör 179:an gratis att åka – ut med kontrollanterna!

Korrupta politiker säljer ut våra liv

Uttalande antaget av Ung Vänster Storstockholms distriktsårskonferens 20230212

Nyligen kallade Vänsterpartiet till en riksdagsdebatt om korruption. 
Korruption är bland många starkt förknippat med fattiga länder långt bort från Europa med kort historia av demokratiska val. Korruption skulle aldrig kunna ske i parlamentariska, demokratiska, välvilliga Sverige. Eller?

Sveriges blåbruna regering talar gärna om lag och ordning, men avskaffar den utredning som tidigare tillsatts för att motverka korruption och påtryckningar i offentlig verksamhet och näringsliv. Kanske just för att de själva har handen i syltburken? 

När det blågröna styret i Stockholms stad planerade en utförsäljning av skolor till ett värde av 1,9 miljarder kronor så var flertalet av de beslutsfattande ledamöterna anställda som lobbyister och två av ledamöterna var, eller hade varit, chefer för Friskolornas riksförbund. Utförsäljningen av skolorna var inte bara för att skona den älskade valfriheten, utan också för att fylla politikernas egna redan feta plånböcker.

Stockholms finansregionråd Irene Svenonius satt tidigare som kommunikationschef. När 1177 under pandemin behövde akut avlastning blev personer plötsligt hänvisade till Kry. Samtidigt ville de blågröna politikerna inte redovisa varför, och de är inte heller öppna med att de röstade emot att offentliggöra alla formella samt informella kontakter med Kry. Idag arbetar Irene Svenonius hos Kry.

Skolminister Lotta Edholm satt i styrelsen för friskolekoncernen Tellusgruppen. De aktier hon ägde, värda omkring 100 000 kr i bolagen, skulle hon såklart sälja på dagen då Aftonbladets journalister kom på henne. Ulf Kristersson får regelbundet sms av friskolekoncernen Kunskapsskolans grundare Peje Emilsson när han “sagt något duktigt om friskolor i media”. Johan Pehrson och hans parti har länge starkt drivit linjen att samhället blir tryggare om vi tillsätter fler ordningsvakter. Frågan är om han tror på det själv- eller om det var för att även han ägde uppemot 10% av ett säkerhetsföretag.

Den här korruptionen beror inte på ett par fula fiskar. Korruption frodas i ett nyliberalt hav. Kapitalets hajar vill sluka det som tillhör oss, och för politiker finns det en enkel win-win situation: Sälj ut allmän egendom, och få ett potentiellt fett jobb av kapitalister efter sin politiska karriär. Nyliberala doktriner säger till politiker att det viktigaste är att sälja ut allmän egendom, och säljer man till rätt person kan man få ett ordentligt fett jobb efter sin politiska karriär. Ung Vänster Storstockholm vill att svängdörren mellan politiker och företag stängs. Vi vill att politiker som har, eller nyligen haft, kopplingar till näringslivet ska granskas. Alla vet att transparens hos tjänstemän krävs för att förhindra jäv. Varför inte politiker? 

Många försöker beskriva det korrupta Sverige som ett nytt fenomen vid namn “kompiskapitalism”, att man säljer ut allmän egendom till sin bästis. Vi ser att det inte alls är ett nytt fenomen, utan är samma gamla kapitalism som alltid. Överklassen formar samhället eftersom överklassen är de med makt, och den borgerliga staten finns i grund och botten för att försäkra överklassens härskande plats i samhället. Ofta kan politiker inte påverka det de vill, då målet att främja marknaden väger tyngre än de folkvaldas röst. Den korruptionen vi ser kommer inte upphöra oavsett om vi väljer borgare eller sossar: korruptionen och kapitalismen går hand i hand.

Korruptionen kommer inte försvinna så länge vi lever i ett kapitalistiskt samhälle. Att korruptionen är så inbäddad i kapitalismen är ännu ett tecken på hur den aldrig kan tjäna det stora flertalet. Ung Vänster Storstockholm kräver ett slut på dagens korrupta politik, för upprättandet av den sanna demokratin: socialismen. 

Förtydligande från distriktets arbetsutskott: Irene Svenonius är idag inte längre finansregionråd (en post hon hade jan 2017 – okt 2022). Irene jobbar inte heller för Kry idag, Stockholmsmoderaternas tidigare kommunikations- och analyschef gör dock det, han heter Erik Randberg och gick direkt från denna post 2019 till sin nya post på Kry som ansvarig för Public affairs”

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Korrupta politiker säljer ut våra liv

Stoppa barns tvångsumgänge med våldsamma pappor!

Uttalande antaget av Ung Vänster Storstockholms distriktsårskonferens 20230212

I början av januari mördades 8-åriga Tintin av sin egen pappa under tvångsumgänge som beviljats av rätten. Det här mordet och många andra liknande fall skulle enkelt kunna undvikas om barnens ovilja till fortsatt kontakt samt pappornas våldsamma historia togs med i beslutet kring påtvingat umgänge. I detta fall hade socialtjänsten tagit emot många orosanmälningar från bland annat skola och närstående då de upplevde att Tintin mådde dåligt av att tvingas umgås med sin pappa. Dessa anmälningar ledde dock inte till någonting, och tyvärr är detta fall inte unikt.  

Varje år beslutar domstolar om tvångsumgänge mellan 4200 våldsutsatta barn och deras förövare. I definitionen av våldsutsatta barn ingår även barn som bevittnat våld i hemmet. Av dessa fall fråntas våldsamma pappor rätten till umgänge med barnen endast 1 av 17 gånger. Tvångsumgänge för våldsutsatta barn med sin förövare motiveras ofta med samma argument som används i vanliga vårdnadstvister, alltså att barn behöver bibehålla en sund relation med båda föräldrar. Ung Vänster Storstockholm anser inte att detta argument håller i fallen då det inte finns en fungerande relation att bibehålla från första början. En relation som grundas i våld och hot om våld är aldrig sund och bör därför inte påtvingas av vårt rättssystem. Att försöka ge förövaren “en andra chans” att skapa en sund relation till dess barn sker på bekostnaden av barnens välmående. Det här ser vi tydligt i och med att 9 av 10 av barnen i fallen lider psykiskt. Farorna av tvångsumgänget tar dock sitt största uttryck i resultaten av det våld som utövas under självaste umgänget.  

Frågan om att stoppa tvångsumgänge är även en feministisk fråga. Ofta är ett gemensamt barn den sista länken mellan en kvinna som lämnat en våldsam relation och hennes förövare. 63% av de kvinnor som uppger att de utsatts för våld av en före detta sambo eller make har gemensamma barn med honom. Av dessa anger 30% att barnen bevittnat våldet som utförts av en före detta make/sambo och 13% av en nuvarande make/sambo. För barnen innebär det här ett psykiskt ärr som kan följa dem livet ut. Särskilt i fall där tvångsumgänge beviljas av domstolen då våldet och hotet om våldet inte upphör. Det här är en fråga om barn och kvinnors rätt till frihet och trygghet. När barnet tvingas umgås med pappan försätter det både kvinnan och barnet i fara. I fall där mamman och barnet bor på ett skyddat boende utgör kontakten i sig en fara. Hela poängen med skyddade boenden är att skydda barn och kvinnor från att utsättas av mäns våld. Men detta följs uppenbarligen inte. Ung Vänster Storstockholm anser att våldsutsatta barn samt kvinnor förtjänar bättre. Vi vill se ett samhälle där kvinnor och barn sätts i första rummet och offrens trygghet prioriteras över förövare.  

Kvinnojourernas arbete är livsviktigt. Deras arbete har lett till stora vinster i den feministiska kampen, exempelvis lagen om barnfridsbrott som antogs 2021. Kampen är dock inte över. Under de senaste månaderna har kampen för att stoppa tvångsumgänge drivits aktivt av kvinnojoursrörelsen. Ung Vänster Storstockholm står bakom de krav som kvinnojoursrörelsen driver: 

 • En förälder som är dömd för upprepat våld eller allvarligt våld mot barnet eller närstående till barnet ska förlora vårdnaden om barnet. 
 • Umgänge ska aldrig ske då en förälder är dömd för våld mot barnet eller närstående till barnet. 
 • Umgänge ska aldrig ske då förälder och barn är placerade på skyddat boende, eller har andra skyddsinsatser från samhället. 
 • Domstolar ska ha meddelandeplikt och själva behöva tala om för barnet att de dömer till tvångsumgänge. 

Barns trygghet och välmående måste gå före våldsamma mäns vilja. Ung Vänster Storstockholm kräver att barns tvångsumgänge med våldsamma pappor stoppas nu.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Stoppa barns tvångsumgänge med våldsamma pappor!

Sök tjänst som ombudsman för Ung Vänster Storstockholm!

Är du intresserad av att vara aktivist på heltid i Ung Vänsters största distrikt? Då har du chansen att söka jobbet som ombudsman för Ung Vänster Storstockholm! Vi kommer nämligen att anställa en ny ombudsman i januari.

Arbetsuppgifterna är mycket varierande, men du kommer bland annat att arbeta med att stötta klubbarna, vara ute på skolor och jobba administrativt. Du kommer arbeta på vår distriktscentral vid Mariatorget. Tjänsten är på heltid och lön är enligt Ung Vänsters avtal. Om du är instruktör i feministiskt självförsvar är det ett stort plus, likaså om du har körkort.

Sista ansökningsdag är den 14 januari. Tillträde 30 januari eller efter överenskommelse. Skynda dig att söka det mest givande jobbet någonsin! Skicka CV och personligt brev till storstockholm@ungvanster.se så kallas du till intervju när det blir dags. Har du frågor om tjänsten kan du höra av dig till distriktscentralen genom att skicka ett mail till storstockholm@ungvanster.se

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Sök tjänst som ombudsman för Ung Vänster Storstockholm!

Nej till surrogatmödraskap!

Uttalande antaget av Ung Vänster Storstockholms distriktsstyrelse 220821S

Det kvinnofientliga partiet Moderaterna har återigen lyft frågan om surrogatmödraskap.  Surrogatmödraskap är när en kvinna bär ett barn för att sedan överlämna barnet. Graviditeten sker ofta med donerade ägg och assisterad befruktning för att undvika att surrogatmodern ska kunna kräva att få behålla barnet. Att tillåta surrogatmödraskap i någon form är oförsvarbart, och vi ser att Moderaternas kampanj är ännu en attack mot kvinnors rätt till sina egna kroppar.

Moderaterna vill nu tillåta så kallat altruistiskt surrogatmödraskap. Altruistiskt surrogatmödraskap ska innebära att det är frivilligt och inte sker mot betalning. Men i verkligheten är det svårt att skilja det alturustiska och det kommersiella surogatmödraskapet från varandra. Det går inte att dela upp surrogatmödraskap eftersom det inte går att garantera att tvång, pengar eller andra yttre faktorer kan förekomma. I ett kapitalistiskt samhälle innebär surrogatmödraskap alltid att fattiga kvinnor exploateras och utnyttjas, något vi ser idag runt  om i världen, från Indien till Ukraina och Storbritannien. Det kommer inte vara Moderaternas topp-politiker som blir surrogater, det kommer vara arbetarklassens kvinnor. 

I Storbritannien är kommersiellt surrogatmödraskap inte tillåtet. Trots det kan en surrogatmamma tjäna mellan 12 000 och 25 000 pund (150 000 – 300 000 kronor) för att genomgå en graviditet. Pengarna ska ersätta bortfall av arbetsinkomst och inkomster som faller bort på grund av graviditeten. Men i praktiken går det inte att reglera vad pengarna faktiskt går till och för en kvinna i en utsatt  ekonomisk situation är denna ”ersättning” samma sak som en lön. Vi i Ung Vänster Storstockholm ser att kampen mot surrogatmödraskap är en kamp för kvinnors kroppar, en kamp mot kapitalismen och en kamp mot könsmaktsordningen. 

Diskussionen om surrogatmödraskap kommer ofta upp i samband med hbtq+ frågor. Vi i Ung Vänster Storstockholm kommer alltid kämpa för hbtq+ personers rättigheter samtidigt som vi kämpar för rätten till den egna kroppen. Andras vilja att ha barn kan inte stå över rätten till den egna kroppen. En kropp är ingen vara man kan låna i nio månader utan ens kropp är alltid ens egna. Surrogatmödraskap handlar om att ta ifrån kvinnor rätten till sina egna kroppar, och varken kvinnor eller barn är varor som kan köpas eller ges bort. Att ha ett barn är ingen rättighet, men rätten till den egna kroppen är just det. En rättighet som inte går att vare sig köpa eller ge bort.  

Surrogatmödraskap är ett utnyttjande av såväl kvinnokroppen som kvinnors reproduktiva organ. Kvinnokroppen är inte till salu. Därför säger vi nej till surrogatmödraskap!

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Nej till surrogatmödraskap!

Ung Vänster blockerar tyska fossilgasterminaler under valet

Pressmeddelande 9 augusti 2022 Ung Vänster Storstockholm

Valet 2022 närmar sig och istället för att stå i valstugor kommer Ung Vänster Storstockholm under veckan åka till Tyskland för att stoppa utbyggnaden av fossilgasterminalerna i Hamburg. Vänsterpartiets ungdomsförbund planerar att tillsammans med tusentals andra aktivister delta på Ende Gelände – Europas största civila olydnadsaktion.  

“Vi kommer inte att kunna rösta bort klimatkrisen den 11 september. Vi måste ta saken i egna händer.” säger Alexis Aguirre, ordförande för Ung Vänster Storstockholm. 

I år kommer aktionen fokusera på att blockera och förhindra utbyggnaden av en fossilgasterminal i Hamburg. Skulle utbyggnaden genomföras skulle det få ödesdigra konsekvenser för klimatet. Genom att kallas naturgas marknadsförs fossilgas som ett grönt alternativ trots att det är lika smutsigt som brunkol.

Sedan kriget brutit ut i Ukraina har energiförsörjning blivit ett stort problem. Men istället för att fasa ut fossilgasen och satsa på förnybara energikällor, pushar nu den tyska regeringen för att investera miljardbelopp i infrastruktur för fossilgas. 

“Detta är ett steg i helt fel riktning. Klimatkrisen är akut och att i detta läge investera miljardbelopp i en industri som aktivt förstör klimatet är katastrofalt.” säger Amanda Jemander, vice ordförande för Ung Vänster Storstockholm.

Aktionen Ende Gelände lyckades 2019 blockera infrastrukten till Europas största kolgruva Garzweiler under två dygn. Vänsterpartiets ungdomsförbund har deltagit i de tyska civila olydnadsaktionerna sen 2016. I år väljer Ung Vänster Storstockholm att genomföra den tyska aktionen trots den pågående valrörelsen eftersom förhindrandet av den utbyggnad som planeras av fossilgasterminaler måste prioriteras framför ett parlamentariskt val.

“Ung Vänster deltog i de civila olydnadsaktionerna som stoppade utbyggnaden av LNG-terminalen i Lysekil 2019. Vi är redo att göra det igen i Hamburg 2022.” avslutar Aguirre.

Kontakt
Alexis Aguirre
Ordförande Ung Vänster Storstockholm
Mail: alexis.aguirre@ungvanster.se
Telefon: 0735959690

Amanda Jemander
Vice ordförande Ung Vänster Storstockholm
Mail: amanda.jemander@ungvanster.se
Telefon: 0706971909

Information om fossilgas
Fossilgas är en gasblandning som till största delen består av metan och som finns i jordskorpan. Metan är en växthusgas som påverkar klimatet värre än koldioxid. Fossilgas kallas ofta naturgas av fossilindustrin för att kunna marknadsföras som en naturlig form av bränsle.

LNG (liquified natural gas) är dess flytande form och förvaras i terminaler. Fossilgas utvinns genom att ett hål borras rakt ner i jordskorpan varpå gasen som sipprar ut fångas upp. En annan metod kallas fracking, då man skapar sprickor upp till 3 000 meter ner i berggrunden. Där pumpas 8 miljoner liter vatten, 200 000 liter kemikalier och flera ton sand in. Detta kan leda till vattenbrist, jordbävningar och förgiftning av grundvatten. Grooningen i Nederländerna drabbas idag av tre jordbävningar i veckan till följd av fossilgasutvinning och många har tvingats lämna sina hem.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Ung Vänster blockerar tyska fossilgasterminaler under valet

Sluta blunda för det sexualiserade våldet!

Uttalande antaget av Ung Vänster Storstockholms distriktsstyrelse 220611

De senaste månaderna har en enda sak dominerat sociala medier, en förtalsrättegång mellan två amerikanska skådisar om våld i nära relation. Det finns många saker att säga om den här rättegången. Om hur den manliga förövaren knappt har några bevis på sin sida samtidigt som det kvinnliga brottsoffret tvingas återberätta sina trauman. Om hur medieapparater har lagt sig i med sponsring för att vinklade klipp ska nå ut till fler. Om hur den ena parten är en av Hollywoods mest folkkära män, medan den andra var en kvinna på 25 år som blev ihop med en nästan dubbelt så gammal man. Ändå verkar det finnas någon bild bland allmänheten av att hon som blivit utsatt antingen ljuger ihop hela historien eller att hon själv skulle vara den egentliga misshandlaren, fastän hon objektivt sett inte har någon strukturell makt över honom. Till slut kom också rättens besked, som tvingar henne att betala miljonbelopp till sin förövare. Orsaken till hela den här rättegången, den sjuka reaktionen och det förödmjukande beslutet är tydlig: ett samhälle som vägrar tro på kvinnors berättelser om sexualiserat våld.

Det fanns en tid då det här såg ut att vända. #MeToo-uppropen under 2017 såg ut att öppna upp ögonen för allmänheten att börja ta mäns våld mot kvinnor på allvar. Men redan då mötte offer misstänkliggörande och flera stämdes för förtal. Det här har inte fått något slut, och män använder fortfarande rättsväsendet för att försöka tysta ned offer som vågar prata ut. Senast i mars tog Fredrik Virtanen till förtalsrättegång för att Cissi Wallin berättat om hur han utsatt henne för sexualiserat våld. Som tur var friades hon, men det finns alltför många exempel på offer som tvingats betala skadestånd till sina förövare, inte minst i Sverige. Problemet är inte att kvinnor kastar ut falska anklagelser, problemet är att det bara är två av tio sexualbrott som överhuvudtaget anmäls. Samtidigt leder få anmälningar till fällande dom, eftersom de lagar som finns inte används. Det är alltså inte konstigt att sexualbrott inte anmäls utan det är ett direkt resultat av ett samhälle som inte tror på kvinnor. Ett samhälle som hellre dömer ett offer för förtal och hånar henne genom massdrev än dömer den faktiska förövaren.

Men det måste inte vara såhär. Samhället ser ut som det gör för att någon tjänar på det: män. Vi måste se till att rätten dömer rättvist utan att misstro kvinnor som utsatts för sexualiserat våld, och att offer genomgående bemöts på ett lämpligt sätt som gör att de kan känna sig trygga. I grund och botten måste vi sätta stopp för mäns våld mot kvinnor, och det gör vi genom att skapa ett samhälle där män inte längre överordnas kvinnor. Det gör vi genom att ta ifrån män den makt och kontroll de idag har över kvinnor. Det gör vi genom att krossa könsmaktsordningen. Ung Vänster Storstockholm kräver att alla som möter offer för mäns våld mot kvinnor ska vara utbildade inom området, oavsett om det är sjukvårdspersonal, polis eller jurister. Vi kräver att anmälningar om sexualiserat våld faktiskt börjar prioriteras. För vi har ett rättsväsende som sviker, därför måste det finnas andra ställen dit kvinnor kan söka hjälp. Vi kräver att tjej- och kvinnojourer får mer resurser, så att alla som utsatts för sexualiserat våld har en säker plats att vända sig till. Vi kräver att mäns våld mot kvinnor tas på allvar.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Sluta blunda för det sexualiserade våldet!

Valombudsman på Gotland

Vill du vara heltidsaktivist under valrörelsen? Ta då tillfället i akt och sök tjänsten som valombudsman för Ung Vänster Storstockholm – på Gotland! Sista ansökningsdatum är den 23 juni. Skicka CV och personligt brev till storstockholm@ungvanster.se.

Valombudsman på Gotland

Gotland: 18 juli – 7 oktober

Inför hösten och valrörelsen kommer Ung Vänster Storstockholm att lägga stort fokus på skolbesök och aktivism runtom i Stockholms klubbar. I den här valrörelsen kommer vi därför ha en aktivist stationerat och bosatt på Gotland som kan starta upp en ny klubb på ön. Därför söker vi dig som under hösten vill arbeta med aktivism, skolbesök och att värva medlemmar. Som valombudsman kommer du att finnas på plats för skoldebatter, basaktivism, klubbaktiviteter och bokbord. Tjänsten är på 100%, med utrymme för lägre tjänstegrad. Lön utgår enligt Ung Vänsters avtal. Har du inte ett boende på Gotland nu så kommer vi försöka bistå med detta. Valombudsmannatjänsten kommer att inkludera mycket socialt arbete och vi ser därför gärna att du är beredd på följande:

 • Du måste vara bekväm med att ta debatter och att prata inför folk
 • Du behöver ha god koll på hur Ung Vänster fungerar som organisation
 • Tjänsten är krävande och ibland kan fler debatter infalla under en dag, det är högt tempo som valombudsman
 • Som valombudsman är du stabil under stress och självgående
 • Arbetstiderna kommer till stor del utgå efter kontorstid men man kommer också behöva arbeta vissa helger och på obekväm arbetstid
 • Basaktivism kommer även att vara en viktig del i valombudsmannens arbetsuppgifter mellan skoldebatter och bokbord

Följande är meriterande men inte ett krav för denna tjänst:

 • Körkort
 • Instruktör i Feministiskt Självförsvar
 • Tidigare erfarenheter av administrativt- och föreningsarbete
 • Erfarenhet av sociala medier och redigeringsprogram för grafisk media

Sista ansökningsdatum är den 23 juni. Skicka CV och personligt brev till storstockholm@ungvanster.se. Intervjuer görs löpande.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Valombudsman på Gotland

Hedvig håller tal på La Mano på 1a maj

Kamrater, 

Vad fint att se er alla här idag, att äntligen få samlas så här igen. Vi samlas idag, på arbetarrörelsens internationella högtidsdag, för att uppmärksamma den historiska kamp som tagit oss hit såväl som den kamp vi för idag. Idag uppmärksammar vi den kamp som varje dag förs mot könsmaktsordningen och klassamhället. Vi minns vunna segrar men ser också allt det som finns kvar att kämpa för. Idag står vi upp för demokratin och minns alla dem som kämpat för demokrati och människovärde före oss. 

Kampen för demokrati är kampen mot fascism och rasism. Under det spanska inbördeskriget for 600 svenskar frivilligt till Spanien för att kämpa mot fascismen. Detta trots att det i Sverige rådde förbud mot att resa. En tredjedel av de som reste för att strida mot Francos styre, mot fascismen och för demokratin återvände aldrig. De som återvände möttes av smutskastning och hat. Vi samlas här för att minnas de som reste, de som återvände och de som aldrig kom tillbaka. Vi samlas här för att visa att vi är många som står upp för demokratin och mot fascismen. 

Det är lätt att i dagens politiska klimat, där rasistiska och nationalistiska rörelser växer sig starka i Sverige såväl som Europa i stort, känna hopplöshet. När rasister sitter i vår riksdag och det politiska klimatet rör sig mer åt höger för varje dag som går blir man mörkrädd. Det är rimligt att känna så, för rasismen ska aldrig få normaliseras. Vi står här idag för att vi aldrig kommer låta rasismen och fascismen normaliseras. Vi kommer inte låta deras röster höras. Vi står här för att vi ska överrösta dem, varje ord, varje dag. 

Kamrater, låt oss idag istället för att vältra oss i en känsla av hopplöshet känna styrkan i att vi står här, enade tillsammans, att vi är många och att vi är starka. Vi är många som visar motstånd mot fascismen, idag precis som de resterande 364 dagarna av året. Idag uppmärksammar vi den kamp vi för varje dag. Vi står enade och vi kommer inte låta oss föras bort. Vi kommer inte ge en millimeter åt rasismen.

Olle Meurling var en av de många svenskar som reste till Spanien för att stå upp mot fascismen, och han var en av dem som aldrig återvände. I sitt sista brev till Sverige uppmanade han kommande generationer att hålla den röda lågan brinnande. Jag vill avsluta med att uppmana till detsamma. Håll den röda lågan brinnande och stå stark i kampen. När bruna och blåa vindar blåser, låt oss skyla dem. När vindarna blåser ska vi endast växa starkare. De bruna och blåa vindarna ska aldrig släcka lågan, utan låt dem istället sprida lågan vidare och låt den brinna starkare än någonsin. 

Tack!

Hedvig, Ung Vänster Storstockholms distriktsstyrelse på Lano Mano, 1a maj 2022

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Hedvig håller tal på La Mano på 1a maj

Stoppa den svenska vapenexporten!

Uttalande antaget av Ung Vänster Storstockholms distriktsstyrelse 220327

Regeringen har tagit beslut om att skicka vapen till Ukraina som just nu invaderas av Ryssland. Rysslands imperialistiska krig är vidrigt och Ung Vänster Storstockholm står i solidaritet med det ukrainska folket som förlorar sina hem och sina liv. Samtidigt som vi står upp för Ukrainas rätt till nationellt självbestämmande menar vi att Sverige går fel väg. Att skicka vapen är att stötta krig och motarbeta fred. Vi kräver att all vapenexport stoppas. 

Sveriges miljardexport av vapen till länder som sedan använder dem i krig är ingen nyhet. De senaste decennierna har Sverige exporterat vapen till Saudiarabien, Förenade arabemiraten, Indien, Pakistan, Kuwait och Filippinerna. Det som däremot är en nyhet är hur svenska folket och politikerna nu vänder sig i frågan. Från att åtminstone utåt ha värnat om principen att aldrig skicka vapen till stridande parter råder det nu konsensus kring desamma. Ska vapnen till Ukraina tolkas som en permanent ändring av svensk utrikespolitik? 

Krigets förlorare är arbetarklassen. I krig ställs folk mot varandra och mördas för kapitalisternas vinning. Invasionen av Ukraina är inte ett frihetskrig, utan en väpnad konflikt mellan två kapitalistiska länder som leds av reaktionära rörelser. De vapen som nu är på väg till Ukraina kommer inte komma åt de som är ansvariga för kriget, utan kommer bara skada vanligt folk. Att skicka vapen till Ukraina är en eskalering av kriget och omöjliggör att Sverige kan vara en röst för konfliktlösning. För att stoppa vapenexporten krävs en minskad vapenproduktion och att delar av industrin ställs om till en civil produktion. Ska Sverige vara ett föregångsland i kampen för fred, måste Sverige lägga sina ekonomiska intressen åt sidan och prioritera ett långsiktigt freds- och demokratiarbete, samt arbeta för att Ryssland omedelbart ska lämna Ukraina. 

Ung Vänster Storstockholm kommer alltid stå på folkets sida, så även nu. Kampen för fred är en kamp mot vapenindustrin. Vi kräver att all vapenexport förbjuds med omedelbar verkan. Stoppa vapenexporten! 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Stoppa den svenska vapenexporten!