Stoppa barns tvångsumgänge med våldsamma pappor!

Uttalande antaget av Ung Vänster Storstockholms distriktsårskonferens 20230212

I början av januari mördades 8-åriga Tintin av sin egen pappa under tvångsumgänge som beviljats av rätten. Det här mordet och många andra liknande fall skulle enkelt kunna undvikas om barnens ovilja till fortsatt kontakt samt pappornas våldsamma historia togs med i beslutet kring påtvingat umgänge. I detta fall hade socialtjänsten tagit emot många orosanmälningar från bland annat skola och närstående då de upplevde att Tintin mådde dåligt av att tvingas umgås med sin pappa. Dessa anmälningar ledde dock inte till någonting, och tyvärr är detta fall inte unikt.  

Varje år beslutar domstolar om tvångsumgänge mellan 4200 våldsutsatta barn och deras förövare. I definitionen av våldsutsatta barn ingår även barn som bevittnat våld i hemmet. Av dessa fall fråntas våldsamma pappor rätten till umgänge med barnen endast 1 av 17 gånger. Tvångsumgänge för våldsutsatta barn med sin förövare motiveras ofta med samma argument som används i vanliga vårdnadstvister, alltså att barn behöver bibehålla en sund relation med båda föräldrar. Ung Vänster Storstockholm anser inte att detta argument håller i fallen då det inte finns en fungerande relation att bibehålla från första början. En relation som grundas i våld och hot om våld är aldrig sund och bör därför inte påtvingas av vårt rättssystem. Att försöka ge förövaren “en andra chans” att skapa en sund relation till dess barn sker på bekostnaden av barnens välmående. Det här ser vi tydligt i och med att 9 av 10 av barnen i fallen lider psykiskt. Farorna av tvångsumgänget tar dock sitt största uttryck i resultaten av det våld som utövas under självaste umgänget.  

Frågan om att stoppa tvångsumgänge är även en feministisk fråga. Ofta är ett gemensamt barn den sista länken mellan en kvinna som lämnat en våldsam relation och hennes förövare. 63% av de kvinnor som uppger att de utsatts för våld av en före detta sambo eller make har gemensamma barn med honom. Av dessa anger 30% att barnen bevittnat våldet som utförts av en före detta make/sambo och 13% av en nuvarande make/sambo. För barnen innebär det här ett psykiskt ärr som kan följa dem livet ut. Särskilt i fall där tvångsumgänge beviljas av domstolen då våldet och hotet om våldet inte upphör. Det här är en fråga om barn och kvinnors rätt till frihet och trygghet. När barnet tvingas umgås med pappan försätter det både kvinnan och barnet i fara. I fall där mamman och barnet bor på ett skyddat boende utgör kontakten i sig en fara. Hela poängen med skyddade boenden är att skydda barn och kvinnor från att utsättas av mäns våld. Men detta följs uppenbarligen inte. Ung Vänster Storstockholm anser att våldsutsatta barn samt kvinnor förtjänar bättre. Vi vill se ett samhälle där kvinnor och barn sätts i första rummet och offrens trygghet prioriteras över förövare.  

Kvinnojourernas arbete är livsviktigt. Deras arbete har lett till stora vinster i den feministiska kampen, exempelvis lagen om barnfridsbrott som antogs 2021. Kampen är dock inte över. Under de senaste månaderna har kampen för att stoppa tvångsumgänge drivits aktivt av kvinnojoursrörelsen. Ung Vänster Storstockholm står bakom de krav som kvinnojoursrörelsen driver: 

 • En förälder som är dömd för upprepat våld eller allvarligt våld mot barnet eller närstående till barnet ska förlora vårdnaden om barnet. 
 • Umgänge ska aldrig ske då en förälder är dömd för våld mot barnet eller närstående till barnet. 
 • Umgänge ska aldrig ske då förälder och barn är placerade på skyddat boende, eller har andra skyddsinsatser från samhället. 
 • Domstolar ska ha meddelandeplikt och själva behöva tala om för barnet att de dömer till tvångsumgänge. 

Barns trygghet och välmående måste gå före våldsamma mäns vilja. Ung Vänster Storstockholm kräver att barns tvångsumgänge med våldsamma pappor stoppas nu.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Stoppa barns tvångsumgänge med våldsamma pappor!

Sök tjänst som ombudsman för Ung Vänster Storstockholm!

Är du intresserad av att vara aktivist på heltid i Ung Vänsters största distrikt? Då har du chansen att söka jobbet som ombudsman för Ung Vänster Storstockholm! Vi kommer nämligen att anställa en ny ombudsman i januari.

Arbetsuppgifterna är mycket varierande, men du kommer bland annat att arbeta med att stötta klubbarna, vara ute på skolor och jobba administrativt. Du kommer arbeta på vår distriktscentral vid Mariatorget. Tjänsten är på heltid och lön är enligt Ung Vänsters avtal. Om du är instruktör i feministiskt självförsvar är det ett stort plus, likaså om du har körkort.

Sista ansökningsdag är den 14 januari. Tillträde 30 januari eller efter överenskommelse. Skynda dig att söka det mest givande jobbet någonsin! Skicka CV och personligt brev till storstockholm@ungvanster.se så kallas du till intervju när det blir dags. Har du frågor om tjänsten kan du höra av dig till distriktscentralen genom att skicka ett mail till storstockholm@ungvanster.se

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Sök tjänst som ombudsman för Ung Vänster Storstockholm!

Nej till surrogatmödraskap!

Uttalande antaget av Ung Vänster Storstockholms distriktsstyrelse 220821S

Det kvinnofientliga partiet Moderaterna har återigen lyft frågan om surrogatmödraskap.  Surrogatmödraskap är när en kvinna bär ett barn för att sedan överlämna barnet. Graviditeten sker ofta med donerade ägg och assisterad befruktning för att undvika att surrogatmodern ska kunna kräva att få behålla barnet. Att tillåta surrogatmödraskap i någon form är oförsvarbart, och vi ser att Moderaternas kampanj är ännu en attack mot kvinnors rätt till sina egna kroppar.

Moderaterna vill nu tillåta så kallat altruistiskt surrogatmödraskap. Altruistiskt surrogatmödraskap ska innebära att det är frivilligt och inte sker mot betalning. Men i verkligheten är det svårt att skilja det alturustiska och det kommersiella surogatmödraskapet från varandra. Det går inte att dela upp surrogatmödraskap eftersom det inte går att garantera att tvång, pengar eller andra yttre faktorer kan förekomma. I ett kapitalistiskt samhälle innebär surrogatmödraskap alltid att fattiga kvinnor exploateras och utnyttjas, något vi ser idag runt  om i världen, från Indien till Ukraina och Storbritannien. Det kommer inte vara Moderaternas topp-politiker som blir surrogater, det kommer vara arbetarklassens kvinnor. 

I Storbritannien är kommersiellt surrogatmödraskap inte tillåtet. Trots det kan en surrogatmamma tjäna mellan 12 000 och 25 000 pund (150 000 – 300 000 kronor) för att genomgå en graviditet. Pengarna ska ersätta bortfall av arbetsinkomst och inkomster som faller bort på grund av graviditeten. Men i praktiken går det inte att reglera vad pengarna faktiskt går till och för en kvinna i en utsatt  ekonomisk situation är denna ”ersättning” samma sak som en lön. Vi i Ung Vänster Storstockholm ser att kampen mot surrogatmödraskap är en kamp för kvinnors kroppar, en kamp mot kapitalismen och en kamp mot könsmaktsordningen. 

Diskussionen om surrogatmödraskap kommer ofta upp i samband med hbtq+ frågor. Vi i Ung Vänster Storstockholm kommer alltid kämpa för hbtq+ personers rättigheter samtidigt som vi kämpar för rätten till den egna kroppen. Andras vilja att ha barn kan inte stå över rätten till den egna kroppen. En kropp är ingen vara man kan låna i nio månader utan ens kropp är alltid ens egna. Surrogatmödraskap handlar om att ta ifrån kvinnor rätten till sina egna kroppar, och varken kvinnor eller barn är varor som kan köpas eller ges bort. Att ha ett barn är ingen rättighet, men rätten till den egna kroppen är just det. En rättighet som inte går att vare sig köpa eller ge bort.  

Surrogatmödraskap är ett utnyttjande av såväl kvinnokroppen som kvinnors reproduktiva organ. Kvinnokroppen är inte till salu. Därför säger vi nej till surrogatmödraskap!

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Nej till surrogatmödraskap!

Ung Vänster blockerar tyska fossilgasterminaler under valet

Pressmeddelande 9 augusti 2022 Ung Vänster Storstockholm

Valet 2022 närmar sig och istället för att stå i valstugor kommer Ung Vänster Storstockholm under veckan åka till Tyskland för att stoppa utbyggnaden av fossilgasterminalerna i Hamburg. Vänsterpartiets ungdomsförbund planerar att tillsammans med tusentals andra aktivister delta på Ende Gelände – Europas största civila olydnadsaktion.  

“Vi kommer inte att kunna rösta bort klimatkrisen den 11 september. Vi måste ta saken i egna händer.” säger Alexis Aguirre, ordförande för Ung Vänster Storstockholm. 

I år kommer aktionen fokusera på att blockera och förhindra utbyggnaden av en fossilgasterminal i Hamburg. Skulle utbyggnaden genomföras skulle det få ödesdigra konsekvenser för klimatet. Genom att kallas naturgas marknadsförs fossilgas som ett grönt alternativ trots att det är lika smutsigt som brunkol.

Sedan kriget brutit ut i Ukraina har energiförsörjning blivit ett stort problem. Men istället för att fasa ut fossilgasen och satsa på förnybara energikällor, pushar nu den tyska regeringen för att investera miljardbelopp i infrastruktur för fossilgas. 

“Detta är ett steg i helt fel riktning. Klimatkrisen är akut och att i detta läge investera miljardbelopp i en industri som aktivt förstör klimatet är katastrofalt.” säger Amanda Jemander, vice ordförande för Ung Vänster Storstockholm.

Aktionen Ende Gelände lyckades 2019 blockera infrastrukten till Europas största kolgruva Garzweiler under två dygn. Vänsterpartiets ungdomsförbund har deltagit i de tyska civila olydnadsaktionerna sen 2016. I år väljer Ung Vänster Storstockholm att genomföra den tyska aktionen trots den pågående valrörelsen eftersom förhindrandet av den utbyggnad som planeras av fossilgasterminaler måste prioriteras framför ett parlamentariskt val.

“Ung Vänster deltog i de civila olydnadsaktionerna som stoppade utbyggnaden av LNG-terminalen i Lysekil 2019. Vi är redo att göra det igen i Hamburg 2022.” avslutar Aguirre.

Kontakt
Alexis Aguirre
Ordförande Ung Vänster Storstockholm
Mail: alexis.aguirre@ungvanster.se
Telefon: 0735959690

Amanda Jemander
Vice ordförande Ung Vänster Storstockholm
Mail: amanda.jemander@ungvanster.se
Telefon: 0706971909

Information om fossilgas
Fossilgas är en gasblandning som till största delen består av metan och som finns i jordskorpan. Metan är en växthusgas som påverkar klimatet värre än koldioxid. Fossilgas kallas ofta naturgas av fossilindustrin för att kunna marknadsföras som en naturlig form av bränsle.

LNG (liquified natural gas) är dess flytande form och förvaras i terminaler. Fossilgas utvinns genom att ett hål borras rakt ner i jordskorpan varpå gasen som sipprar ut fångas upp. En annan metod kallas fracking, då man skapar sprickor upp till 3 000 meter ner i berggrunden. Där pumpas 8 miljoner liter vatten, 200 000 liter kemikalier och flera ton sand in. Detta kan leda till vattenbrist, jordbävningar och förgiftning av grundvatten. Grooningen i Nederländerna drabbas idag av tre jordbävningar i veckan till följd av fossilgasutvinning och många har tvingats lämna sina hem.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Ung Vänster blockerar tyska fossilgasterminaler under valet

Sluta blunda för det sexualiserade våldet!

Uttalande antaget av Ung Vänster Storstockholms distriktsstyrelse 220611

De senaste månaderna har en enda sak dominerat sociala medier, en förtalsrättegång mellan två amerikanska skådisar om våld i nära relation. Det finns många saker att säga om den här rättegången. Om hur den manliga förövaren knappt har några bevis på sin sida samtidigt som det kvinnliga brottsoffret tvingas återberätta sina trauman. Om hur medieapparater har lagt sig i med sponsring för att vinklade klipp ska nå ut till fler. Om hur den ena parten är en av Hollywoods mest folkkära män, medan den andra var en kvinna på 25 år som blev ihop med en nästan dubbelt så gammal man. Ändå verkar det finnas någon bild bland allmänheten av att hon som blivit utsatt antingen ljuger ihop hela historien eller att hon själv skulle vara den egentliga misshandlaren, fastän hon objektivt sett inte har någon strukturell makt över honom. Till slut kom också rättens besked, som tvingar henne att betala miljonbelopp till sin förövare. Orsaken till hela den här rättegången, den sjuka reaktionen och det förödmjukande beslutet är tydlig: ett samhälle som vägrar tro på kvinnors berättelser om sexualiserat våld.

Det fanns en tid då det här såg ut att vända. #MeToo-uppropen under 2017 såg ut att öppna upp ögonen för allmänheten att börja ta mäns våld mot kvinnor på allvar. Men redan då mötte offer misstänkliggörande och flera stämdes för förtal. Det här har inte fått något slut, och män använder fortfarande rättsväsendet för att försöka tysta ned offer som vågar prata ut. Senast i mars tog Fredrik Virtanen till förtalsrättegång för att Cissi Wallin berättat om hur han utsatt henne för sexualiserat våld. Som tur var friades hon, men det finns alltför många exempel på offer som tvingats betala skadestånd till sina förövare, inte minst i Sverige. Problemet är inte att kvinnor kastar ut falska anklagelser, problemet är att det bara är två av tio sexualbrott som överhuvudtaget anmäls. Samtidigt leder få anmälningar till fällande dom, eftersom de lagar som finns inte används. Det är alltså inte konstigt att sexualbrott inte anmäls utan det är ett direkt resultat av ett samhälle som inte tror på kvinnor. Ett samhälle som hellre dömer ett offer för förtal och hånar henne genom massdrev än dömer den faktiska förövaren.

Men det måste inte vara såhär. Samhället ser ut som det gör för att någon tjänar på det: män. Vi måste se till att rätten dömer rättvist utan att misstro kvinnor som utsatts för sexualiserat våld, och att offer genomgående bemöts på ett lämpligt sätt som gör att de kan känna sig trygga. I grund och botten måste vi sätta stopp för mäns våld mot kvinnor, och det gör vi genom att skapa ett samhälle där män inte längre överordnas kvinnor. Det gör vi genom att ta ifrån män den makt och kontroll de idag har över kvinnor. Det gör vi genom att krossa könsmaktsordningen. Ung Vänster Storstockholm kräver att alla som möter offer för mäns våld mot kvinnor ska vara utbildade inom området, oavsett om det är sjukvårdspersonal, polis eller jurister. Vi kräver att anmälningar om sexualiserat våld faktiskt börjar prioriteras. För vi har ett rättsväsende som sviker, därför måste det finnas andra ställen dit kvinnor kan söka hjälp. Vi kräver att tjej- och kvinnojourer får mer resurser, så att alla som utsatts för sexualiserat våld har en säker plats att vända sig till. Vi kräver att mäns våld mot kvinnor tas på allvar.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Sluta blunda för det sexualiserade våldet!

Valombudsman på Gotland

Vill du vara heltidsaktivist under valrörelsen? Ta då tillfället i akt och sök tjänsten som valombudsman för Ung Vänster Storstockholm – på Gotland! Sista ansökningsdatum är den 23 juni. Skicka CV och personligt brev till storstockholm@ungvanster.se.

Valombudsman på Gotland

Gotland: 18 juli – 7 oktober

Inför hösten och valrörelsen kommer Ung Vänster Storstockholm att lägga stort fokus på skolbesök och aktivism runtom i Stockholms klubbar. I den här valrörelsen kommer vi därför ha en aktivist stationerat och bosatt på Gotland som kan starta upp en ny klubb på ön. Därför söker vi dig som under hösten vill arbeta med aktivism, skolbesök och att värva medlemmar. Som valombudsman kommer du att finnas på plats för skoldebatter, basaktivism, klubbaktiviteter och bokbord. Tjänsten är på 100%, med utrymme för lägre tjänstegrad. Lön utgår enligt Ung Vänsters avtal. Har du inte ett boende på Gotland nu så kommer vi försöka bistå med detta. Valombudsmannatjänsten kommer att inkludera mycket socialt arbete och vi ser därför gärna att du är beredd på följande:

 • Du måste vara bekväm med att ta debatter och att prata inför folk
 • Du behöver ha god koll på hur Ung Vänster fungerar som organisation
 • Tjänsten är krävande och ibland kan fler debatter infalla under en dag, det är högt tempo som valombudsman
 • Som valombudsman är du stabil under stress och självgående
 • Arbetstiderna kommer till stor del utgå efter kontorstid men man kommer också behöva arbeta vissa helger och på obekväm arbetstid
 • Basaktivism kommer även att vara en viktig del i valombudsmannens arbetsuppgifter mellan skoldebatter och bokbord

Följande är meriterande men inte ett krav för denna tjänst:

 • Körkort
 • Instruktör i Feministiskt Självförsvar
 • Tidigare erfarenheter av administrativt- och föreningsarbete
 • Erfarenhet av sociala medier och redigeringsprogram för grafisk media

Sista ansökningsdatum är den 23 juni. Skicka CV och personligt brev till storstockholm@ungvanster.se. Intervjuer görs löpande.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Valombudsman på Gotland

Hedvig håller tal på La Mano på 1a maj

Kamrater, 

Vad fint att se er alla här idag, att äntligen få samlas så här igen. Vi samlas idag, på arbetarrörelsens internationella högtidsdag, för att uppmärksamma den historiska kamp som tagit oss hit såväl som den kamp vi för idag. Idag uppmärksammar vi den kamp som varje dag förs mot könsmaktsordningen och klassamhället. Vi minns vunna segrar men ser också allt det som finns kvar att kämpa för. Idag står vi upp för demokratin och minns alla dem som kämpat för demokrati och människovärde före oss. 

Kampen för demokrati är kampen mot fascism och rasism. Under det spanska inbördeskriget for 600 svenskar frivilligt till Spanien för att kämpa mot fascismen. Detta trots att det i Sverige rådde förbud mot att resa. En tredjedel av de som reste för att strida mot Francos styre, mot fascismen och för demokratin återvände aldrig. De som återvände möttes av smutskastning och hat. Vi samlas här för att minnas de som reste, de som återvände och de som aldrig kom tillbaka. Vi samlas här för att visa att vi är många som står upp för demokratin och mot fascismen. 

Det är lätt att i dagens politiska klimat, där rasistiska och nationalistiska rörelser växer sig starka i Sverige såväl som Europa i stort, känna hopplöshet. När rasister sitter i vår riksdag och det politiska klimatet rör sig mer åt höger för varje dag som går blir man mörkrädd. Det är rimligt att känna så, för rasismen ska aldrig få normaliseras. Vi står här idag för att vi aldrig kommer låta rasismen och fascismen normaliseras. Vi kommer inte låta deras röster höras. Vi står här för att vi ska överrösta dem, varje ord, varje dag. 

Kamrater, låt oss idag istället för att vältra oss i en känsla av hopplöshet känna styrkan i att vi står här, enade tillsammans, att vi är många och att vi är starka. Vi är många som visar motstånd mot fascismen, idag precis som de resterande 364 dagarna av året. Idag uppmärksammar vi den kamp vi för varje dag. Vi står enade och vi kommer inte låta oss föras bort. Vi kommer inte ge en millimeter åt rasismen.

Olle Meurling var en av de många svenskar som reste till Spanien för att stå upp mot fascismen, och han var en av dem som aldrig återvände. I sitt sista brev till Sverige uppmanade han kommande generationer att hålla den röda lågan brinnande. Jag vill avsluta med att uppmana till detsamma. Håll den röda lågan brinnande och stå stark i kampen. När bruna och blåa vindar blåser, låt oss skyla dem. När vindarna blåser ska vi endast växa starkare. De bruna och blåa vindarna ska aldrig släcka lågan, utan låt dem istället sprida lågan vidare och låt den brinna starkare än någonsin. 

Tack!

Hedvig, Ung Vänster Storstockholms distriktsstyrelse på Lano Mano, 1a maj 2022

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Hedvig håller tal på La Mano på 1a maj

Stoppa den svenska vapenexporten!

Uttalande antaget av Ung Vänster Storstockholms distriktsstyrelse 220327

Regeringen har tagit beslut om att skicka vapen till Ukraina som just nu invaderas av Ryssland. Rysslands imperialistiska krig är vidrigt och Ung Vänster Storstockholm står i solidaritet med det ukrainska folket som förlorar sina hem och sina liv. Samtidigt som vi står upp för Ukrainas rätt till nationellt självbestämmande menar vi att Sverige går fel väg. Att skicka vapen är att stötta krig och motarbeta fred. Vi kräver att all vapenexport stoppas. 

Sveriges miljardexport av vapen till länder som sedan använder dem i krig är ingen nyhet. De senaste decennierna har Sverige exporterat vapen till Saudiarabien, Förenade arabemiraten, Indien, Pakistan, Kuwait och Filippinerna. Det som däremot är en nyhet är hur svenska folket och politikerna nu vänder sig i frågan. Från att åtminstone utåt ha värnat om principen att aldrig skicka vapen till stridande parter råder det nu konsensus kring desamma. Ska vapnen till Ukraina tolkas som en permanent ändring av svensk utrikespolitik? 

Krigets förlorare är arbetarklassen. I krig ställs folk mot varandra och mördas för kapitalisternas vinning. Invasionen av Ukraina är inte ett frihetskrig, utan en väpnad konflikt mellan två kapitalistiska länder som leds av reaktionära rörelser. De vapen som nu är på väg till Ukraina kommer inte komma åt de som är ansvariga för kriget, utan kommer bara skada vanligt folk. Att skicka vapen till Ukraina är en eskalering av kriget och omöjliggör att Sverige kan vara en röst för konfliktlösning. För att stoppa vapenexporten krävs en minskad vapenproduktion och att delar av industrin ställs om till en civil produktion. Ska Sverige vara ett föregångsland i kampen för fred, måste Sverige lägga sina ekonomiska intressen åt sidan och prioritera ett långsiktigt freds- och demokratiarbete, samt arbeta för att Ryssland omedelbart ska lämna Ukraina. 

Ung Vänster Storstockholm kommer alltid stå på folkets sida, så även nu. Kampen för fred är en kamp mot vapenindustrin. Vi kräver att all vapenexport förbjuds med omedelbar verkan. Stoppa vapenexporten! 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Stoppa den svenska vapenexporten!

Jobba för Ung Vänster Storstockholm i valrörelsen

Vill du vara heltidsaktivist under valrörelsen? Ta då tillfället i akt och sök tjänsterna som valombudsman för Ung Vänster Storstockholm. Nedan följer de olika tjänsterna som är öppna för sökning samt tjänstebeskrivningarna. Sista ansökningsdatum är den 29 april.  Skicka CV och personligt brev till storstockholm@ungvanster.se

Valledare, tjänst 1

Stockholm: 30 april – 31 december

Valledartjänsten är en längre tjänst och en av de viktigaste inom valrörelsen. Det är valledaren som ser till att Ung Vänster Storstockholm fyller alla platser på de bokbord och debatter vi bjuds in på samt ser till att det finns en ständig kontakt med valombudsmännen. Tjänsten involverar mycket administrativt arbete och arbetsledning. Tjänsten är på 100%, med utrymme för lägre tjänstegrad. Lön utgår enligt Ung Vänsters avtal. Vi ser gärna att du som söker denna tjänst är beredd på följande:

 • Valledaren kommer att behöva ha en fast kontakt med valombudsmännen samt arbetsleda dem 
 • Du måste kunna arbeta självständigt och kunna ta initiativ
 • Du behöver vara bekväm med att vara social, att ringa runt till valombudsmän och debattörer inför bokbord samt ha mail eller telefonkontakt med de skolor och organisationer
 • Arbetstiderna kommer till stor del utgå efter kontorstid men man kommer också behöva arbeta vissa helger och på obekväm arbetstid
 • Du måste även vara organisatoriskt lagd samt ha goda kunskaper kring hur Ung Vänster fungerar som organisation

Följande är meriterande men inte ett krav för denna tjänst:

 • Tidigare erfarenheter av valrörelser i Ung Vänster
 • Erfarenhet av administrativt arbete
 • Erfarenhet av arbetsledning

Valombudsman, tjänst 2 & 3 

Stockholm : 18 juli – 30 september

Inför hösten och valrörelsen kommer Ung Vänster Storstockholm att lägga stort fokus på skolbesök och aktivism runtom i Stockholms klubbar. Därför söker vi dig som under hösten vill arbeta med aktivism, skolbesök och att värva medlemmar. Tjänsten är perfekt för dig som behöver ett fett sommarjobb men sedan behöver gå tillbaka till plugget i höst. Som valombudsman kommer du att finnas på plats för skoldebatter, basaktivism, klubbaktiviteter och bokbord. Tjänsten är på 100%, med utrymme för lägre tjänstegrad. Lön utgår enligt Ung Vänsters avtal.
Valombudsmannatjänsten kommer att inkludera mycket socialt arbete och vi ser därför gärna att du är beredd på följande:

 • Du måste vara bekväm med att ta debatter och att prata inför folk
 • Du behöver ha god koll på hur Ung Vänster fungerar som organisation
 • Tjänsten är krävande och ibland kan fler debatter infalla under en dag, det är högt tempo som valombudsman
 • Som valombudsman är du stabil under stress och självgående
 • Arbetstiderna kommer till stor del utgå efter kontorstid men man kommer också behöva arbeta vissa helger och på obekväm arbetstid
 • Basaktivism kommer även att vara en viktig del i valombudsmannens arbetsuppgifter mellan skoldebatter och bokbord

Följande är meriterande men inte ett krav för denna tjänst:

 • Körkort
 • Instruktör i Feministiskt Självförsvar
 • Tidigare erfarenheter av administrativt- och föreningsarbete
 • Erfarenhet av sociala medier och redigeringsprogram för grafisk media

Eftervalombudsman, tjänst 4

Stockholm: 1 augusti – 31 december

Som eftervalombudsman kommer du även att finnas på plats för skoldebatter, basaktivism, klubbaktiviteter och bokbord. Efter valet kommer din uppgift vara att ta kontakt med alla nya medlemmar och organisera feta klubbaktiviteter. Du kommer främst att arbeta organisatoriskt och administrativt med medlemsvård, fånga upp nya medlemmar och hjälpa till att skapa aktiviteter och basaktivism i klubbar. Tjänsten är på 100%, med utrymme för lägre tjänstegrad. Lön utgår enligt Ung Vänsters avtal.  Tjänsten kommer att inkludera mycket socialt arbete och vi ser därför gärna att du är beredd på följande:

 • Du måste vara bekväm med att ta debatter och att prata inför folk
 • Du behöver ha god koll på hur Ung Vänster fungerar som organisation
 • Tjänsten är krävande och ibland kan fler debatter infalla under en dag, det är högt tempo som valombudsman
 • Som valombudsman är du stabil under stress och självgående
 • Arbetstiderna kommer till stor del utgå efter kontorstid men man kommer också behöva arbeta vissa helger och på obekväm arbetstid
 • Basaktivism kommer även att vara en viktig del i valombudsmannens arbetsuppgifter mellan skoldebatter och bokbord
 • Du kommer jobba med att starta upp klubbar, hålla i möten och andra aktiviteter

Följande är meriterande men inte nödvändigt:

 • Manuellt körkort
 • Instruktör i Feministiskt Självförsvar
 • Tidigare erfarenheter av administrativt- och föreningsarbete
 • Erfarenhet av sociala medier och redigeringsprogram för grafisk media 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Jobba för Ung Vänster Storstockholm i valrörelsen

Den svenska imperialismen – Gállok tillhör samerna

Uttalande antaget av Ung Vänster Storstockholms distriktsårskonferens 220214

Sverige har i hundratals år koloniserat och inskränkt samers rättigheter och mark. Sametinget har under lång tid påpekat hur svenska staten utnyttjat samisk mark för ekonomisk vinst. Just nu inväntar det engelska företaget Beowulf svar från regeringen om de får öppna en järnmalmsgruva i det Samiska området Gállok. Detta är ännu ett exempel på förslag som utökar koloniseringen av Sápmi och som inskränker Samers rättigheter till sin mark.

Så länge den svenska staten har existerat har en hänsynslös kolonisering av samernas mark pågått. Förtrycket mot samer är inte en engångsföreteelse. Den moderna tidens förtryck började med rasbiologi, sedan var det bränning av kåtor, avverkning av urskog, och nu öppningar av gruvor på samisk mark. Exploatering av Sápmi kommer fortsätta att vara ett hot så länge den svenska staten tjänar på det. Vi måste se till grunden: Sverige är byggt på samisk mark, och så länge som det kapitalistiska systemet finns kvar kommer marken att vara hotad.

Att öppna en ny gruva sker inte utan konsekvenser. Enligt Sametinget skulle en ny gruva förstöra betesmark för renar, förgifta den lokala älven och tvinga den samiska grannbyn Björkholmen att evakuera. Det är helt orimligt för oss som unga socialister och aktivister att detta överhuvudtaget är aktuellt. För oss är det en självklarhet att det samiska folket måste befrias från statens grepp, och för en gångs skull kunna ta sina egna beslut. Sápmi har fått stå ut med tillräckligt många inskränkningar, och genom att godkänna en ny gruva i Gállok kommer staten kunna fortsätta sin kolonisering av Sápmi samt förstöra land och mark som tillhör samerna.

Antiimperialistisk kamp fungerar, det har vi sett tidigare. Sveriges försök att kolonisera samernas mark går att förhindra om vi visar aktivt motstånd. För vi vill inte bara låta samerna få vara ifred, vi vill avskaffa statens våldsamma förtryck. Vi vill inte bara att samerna ska få råda över egen mark, vi vill att de ska få röra sig fritt. Vi vill inte bara avskaffa svenska statens kolonisering av Sápmi, vi vill avskaffa staten och införa ett samhälle fritt från förtryck.

Marken tillhör Samerna och ingen annan. Släpp greppet om Gállok!

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Den svenska imperialismen – Gállok tillhör samerna